fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Avtalsvillkor vårdgivarsida

Avtalsvillkor för prenumerationstjänsten ”Vårdgivarsida” hos Skadekompassen.se

Välkommen till Skadekompassen AB och Skadekompassen.ses användningsvillkor!
Vi är verkligen glada att du är med oss och vill tacka dig för att du väljer att använda dig av våra tjänster.

Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller alla som har en vårdgivarsida hos oss. Dessa villkor behövs för att skydda både dig och oss samt för att göra våra tjänster tillgängliga och lättare att använda för alla.

​Vi förstår att juridiska villkor kan vara tråkiga att läsa, så vi har ansträngt oss för att göra den tydlig. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem får du gärna kontakta oss på kundtjanst@skadekompassen.se

Omfattning & syfte

Detta avtal gäller mellan Skadekompassen AB (559265-1458), (”skab”, ”skabs”), och köparen, användaren, (”kunden”), av prenumerationstjänsten ”Vårdgivarsida” och de tillhörande tjänster och/eller produkter på skadekompassen (”sk”, ”sks”) som skab tillhandahåller.

Kunden ingår avtal med skab vid betalning av första fakturan och därmed accepterar också kunden avtalsvillkoren. Vid varje betalning av en avtalsfaktura godkänner kunden de aktuella avtalsvillkoren.

Skadekompassen erbjuder tjänsten vårdgivarsida för kunder som Skadekompassen bedömer passa skabs och skabs partners verksamheter. Skab har exklusiv rätt att besluta en kunds lämplighet.

Skadekompassen skapar för kunden en vårdgivarsida, och eventuella kategorisidor och annonser, som genom avancerad listning exponeras mot specifika kategorier internt i skadekompassen och externt på ”nätet” mot vård- och informationssökande potentiella patienter i vårdgivarens geografiska område. Kunden kan välja medlemsnivå bas eller premium. Skab och sk har exklusiv rätt att godkänna och genomföra önskad listning mot kategorier för respektive kund.

Vårt syfte är att hjälpa kunden att fylla sin tidbok med de patienter de har kompetens och engagemang för att hjälpa. Syftet är också att hjälpa patienter att hitta kompetenta och hjälpsamma vårdgivare utifrån sitt behov när det är lämpligt att de gör det.

Prenumerationen är ett tillsvidareavtal med en första period om 6 månader för nya kunder. Därefter gäller avtalet månadsvis om inte annat har överenskommits mellan parterna. Kund ingår avtal då första fakturan betalas. Kund kan ansöka om att ändra medlemsnivå och ingår då avtal för den nya medlemsnivån då första fakturan betalas. Avtalet förnyas automatiskt enligt avtalsvillkoren.

Kundens rätt till uppsägning av avtalet

Uppsägning av avtalet under de första 6-månaderna för NYA kunder:

 • Kunden kan säga upp avtalet under de första 6 månaderna och avtalet avslutas då per den sista dagen i den perioden.

Uppsägning av avtalet efter de första sex månaderna:

 • Kunder som betalar per månad kan säga upp avtalet under aktuell månad och avtalet avslutas då per den sista dagen i samma månad.
 • Kunder som har annan överenskommen avtals- och betalningstid kan säga upp avtalet under gällande överenskommen avtalsperiod och avtalet avslutas då per den sista dagen i den perioden.

Icke uppsagda avtal förnyas automatiskt enligt avtalsvillkoren.

Uppsägning skall ske skriftligen till kundtjanst@skadekompassen.se eller per telefon till 010-160 3000.

Skabs rätt till uppsägning

 • Skab har rätt att säga upp avtalet, oavsett skäl, med kunden med en uppsägningstid på 3 månader, vilket börjar räknas från den sista dagen i den månad uppsägningen görs. Eventuella kvarstående förbetalda månader återbetalas till kunden. Uppsägningen gäller per omgående från då skab emailar kunden på kundens uppgivna emailadress och oavsett om kunden tar emot/öppnar/läser posten/emailet eller inte.
 • Skab har rätt att säga upp avtalet per omgående om kunden inte betalar fakturan i tid (per förfallodatum).
 • Skab har rätt att säga upp avtalet per omgående om kundens verksamhet ändrat sig efter det att kunden först blev kund till skab om kundens verksamhet visar sig innehålla risk för konkurrens eller bedöms kunna innebära risk att på något sätt skada skab eller skabs kunder och partners. Skab har exklusiv rätt att avgöra detta.
 • Skab har även rätt att säga upp avtalet per omgående om man anser att kunden bryter mot avtalet.

Vid uppsägning har Skab rätt att radera kundens konto och ta bort relaterad information.

Kund som har blivit uppsagd har ingen rättighet att skapa ett nytt konto.

Priser och betalning

Kunden betalar i förskott via faktura eller autogiro. Fakturor mailas till kunden.

Avgift utgår enligt vid var tid gällande prislista eller i enlighet med parternas särskilda överenskommelse. Om inte särskild överenskommelse gäller mellan parterna så kommer vid var tid gällande prislista att gälla vid förnyelse av Avtalet.

Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. Fakturan skall betalas inom 15 dagar från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställd referensränta plus 8 procentenheter till dess full betalning erlagts.

Mot denna bakgrund har parterna kommit överens om följande villkor för tillhandahållande och användning av beställda tjänster.

Allmänt om tjänsten

Skadekompassen AB eller Skadekompassen.se ansvarar inte för konsekvenser eller eventuella skador och kostnader som uppstår hos kunden på grund av användande av skabs och sks information, instruktioner, tjänster, produkter eller hemsidor.

Skadekompassen AB eller Skadekompassen.se ansvarar inte för variationer i trafik till/besök på en kunds vårdgivarsida eller kategorisida eller till en kunds produkter eller tjänster hos skadekompassen.

Skadekompassen AB eller Skadekompassen.se ansvarar inte för felaktiga eller uteblivna behandlingar eller för konsekvenser eller eventuella skador som kan ske hos kunden.

Genom att skapa konto hos Skadekompassen accepterar kunden att de angivna uppgifterna kan användas av skab, skadekompassen och andra samarbetspartners till skab för kontakt, för att skapa statistik samt för utveckling av produkten och tjänsten.

Kunden godkänner att skab och sk skickar mail om funktioner i tjänsten, erbjudanden och nyheter tills denne skriftligen informerar skab eller sk att denne inte vill mottaga fler mail.

För inloggning till sitt konto hos Skadekompassen krävs användarnamn och lösenord och kunden ansvarar för förvaring av dessa och att ingen obehörig person genom dem använder kundens konto.

Kunden ansvarar för att information, data och material inte genom denne sprids från kundens konto.

Kunden är införstådd med att den närvaro och samröre kunden har på Skadekompassen, oavsett form, vilket kan vara annons, hemsideannons, vårdgivarsida eller annan tjänst som kunden betalar eller inte betalar för är att se som ett samarbete där skab har exklusiv rätt att besluta om samarbetets former och innehåll.

Om skab anser att någon del i kundens verksamhet innehåller konkurrerande verksamhet eller kan komma att innebära konkurrens eller på annat sätt riskera att skada skab eller dess partners verksamhet har skab 1) exklusiv rätt att avgöra om sådant föreligger och 2) rätt att säga upp avtalet med kunden enligt punkt tre i stycket “skabs rätt till uppsägning”.

Vårdgivarsidan

Kunder på bas- och premiumnivå kan önska att bli listade mot valbara kategorier. Skab har exklusiv rätt att lägga till, ändra och ta bort kategorier bland de valbara kategorierna och hanterar även listningen mot dessa. Skab har exklusiv rätt att godkänna, erbjuda och ändra medlemsnivå för respektive kund.

Kunder på premiumnivå kan önska att skapa kategorisidor. Innehållet skall vara samma som något av de av skab godkända och valbara kategorierna för den kunden. Skab har exklusiv rätt att godkänna, lägga till och ta bort kategorisidor samt har rätt att redigera innehållet i dessa. Kunden har slutligen rätt att godkänna innehållet och tar exklusivt ansvar för den slutliga texten och alla eventuella konsekvenser av det som kunden själv kan redigera via sin kundportal eller på annat sätt har godkänt.

Kunden ansvarar för att informationen (t.ex. text och bilder) på sin vårdgivarsida och kategorisidor inte är rasistiska, stötande, sexistiska, nedlåtande, kränkande, ojämlika eller på annat sätt opassande.

Kunden ansvarar för att informationen på sin vårdgivarsida är utformad i nivå och samstämmighet med kundens kompetens och tjänster.

Kunden ansvarar för att patienter som kommer från sk till kundens vård får vård av legitimerad vårdgivare eller friskvårdsbehandling av icke legitimerad terapeut och att den är i samstämmighet med den information som finns på vårdgivarsidan och med de listningar mot de kategorier som vårdgivarsidan har.

Kunden har exklusivt ansvar för konsekvenserna av den information som kunden kan redigera på sin vårdgivarsida samt som kunden på annat sätt har godkänt och för konsekvenserna av den kontaktinformation ut mot besökare som vårdgivarsida och eventuella kategorisidor visar.

Kunder som i sin tjänst/medlemsnivå får publicera bilder får publicera max 5 bilder på sin vårdgivarsida och max 3 bilder på en kategorisida.

Kunden får inte länka ut från sin vårdgivarsida eller kategorissida till en extern hemsida, app, tjänst eller produkt eller till en annan sida i sk utan ett skriftligt godkännande från skab.

Kunden får inte med text och/eller bild visa sina kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, hemsideadress, mailadress eller företagsadress) eller andra hänvisningar till tjänster, produkter eller företag på annat sätt än i de angivna och avsedda fälten för detta i sin kundportal. Eventuella fel och misstag skall vid påtalan från sk per omgående ändras av kunden, men sk har även rätt att per omgående ändra detta och därefter informera kunden om ändringen och få godkänt för denna av kunden.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter och intressen i och till skabs och sks tjänster, inklusive allt upphovsrättsskyddat material och annat innehåll därav som omfattas av eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive grafik, bilder, hemsidemallar och widgetar, texter, artiklar, litterära verk, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och annan media, designer, animeringar, gränssnitt, dokumentation, härledda verk och versioner därav, sks tjänsters “look och känsla”, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för annonsering och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade URL:er, varumärken, tjänstemärken, firmanamn och andra proprietära kännetecken), oavsett om det registrerats eller inte och/eller kan registreras (gemensamt “Immateriella rättigheter”), samt eventuella härledningar därav ägs av och/eller licensieras till skab.

Under förutsättning att du helt uppfyller skabs villkor och betalar alla tillämpliga avgifter i tid ger skab dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-återlicensierbar, fullt återkallelig, begränsad licens att använda sks tjänster och licensierade innehåll, i syfte att skapa och visa din vårdgivarsida för slutanvändare och erbjuda dina tjänster och produkter däri, uteslutande så som uttryckligen tillåts enligt skabs villkor och enbart inom sks tjänster. Detta gäller efter att du har skapat ett användarkonto och så länge som skab önskar tillhandahålla dig sina tjänster.

Upphovsrätt och äganderätt samt övriga rättigheter till skab och sks varumärke och dess tjänster och produkter tillhör skab.

Dokument, marknadsföringsmaterial, informationsblad, texter och bilder som publiceras i sks namn via hemsida eller sociala medier tillhandahålls och tillhör skab och får inte kopieras och användas i eget syfte.

Kunden får inte använda skabs och sks tjänster och produkter på annat sätt än vad som är det uttalade syftet med tjänsten eller på sätt som kan skada skab eller sk.

Kunden får inte använda tjänsten på ett sätt som överbelastar, försvagar eller inaktiverar någon av skabs tjänster, produkter eller hemsidor.

Material som tillhandahålls kunden från skab eller sk får ej kopieras, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, säljas eller på annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från skab.

Kunden får hänvisa till och länka till skadekompassens hemsidor, tjänster och produkter från andra externa hemsidor och i tal och skrift under förutsättning att det inte kommer till skada för skab och sk. Skab har exklusiv rätt att avgöra huruvida en länkning eller hänvisning till skadekompassens eller skabs hemsidor är till skada eller ej.

Buggar och tekniska fel

Skab och sk kan inte garantera att sk och dess hemsidor, tjänster eller produkter kommer att fungera felfritt eller att fel kommer att åtgärdas inom en viss tidssram.

Skab kan inte heller garantera ranking och trafik till någon av våra sidor, liksom vårdgivarsidor, då detta delvis ligger i olika webbläsares/sökmotorers kontroll.

Vid buggar eller felaktigheter i tjänsten skall detta omgående rapporteras till skab på kundtjanst@skadekompassen.se.

Det är och har alltid varit skab och sks målsättning att våra sidor skall rankas och trafikeras maximalt och att inga tekniska problem skall störa användandet av tjänsten.

Villkorsändring

Skab förbehåller sig rätten att ändra pris för tjänsten, innehållet i avtalsvillkoren och i den information, tjänster och produkter som skab och sk tillhandahåller. Eventuella ändringar skall meddelas kunden per mail och om kunden därefter fortsätter att betala för tjänsten så innebär det att kunden accepterar dessa ändringar. Inget ansvar kan göras gällande mot skab för sådana åtgärder.

Personuppgifter och sekretess

Skab har som mål att skydda användarens uppgifter och behandla dessa i enlighet med vad som regleras enligt GDPR (General data protection regulation). Kundens uppgifter lagras och skyddas av avancerad teknik.

Kunden kan när som helst begära att få sitt konto raderat och skab kommer att ta bort alla data inklusive backups inom 14 arbetsdagar.

Genom att kunden använder skab och sks hemsidor eller tjänster godkänner denne gällande integritetspolisy.

Force Majeure

I händelse av naturkatastrof, krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, knapphet på energi, myndighetsbeslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och jämförbara händelser som ligger utanför ifrågavarande parts (skabs) kontroll, skall nämnda part vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid informerar motparten (kunden) om förhållandet.

Tvist

På detta användaravtal tillämpas svensk lag och avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Villkoren är senast uppdaterade: 2020-12-04

 • Skribent

  skadmin

 • Uppdaterat

  2021-12-28

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar