Shop

Meny

Välj från lista

Vårdgivare som arbetar med HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection – Skadekompassen

HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection

HVIGI, även kallad HVI, är en metod som tagits fram av professor Maffulli och medarbetare vid idrottsmedicinska centret, Queen Mary University of London. Behandlingskonceptet baseras på i likhet med mini-invasiv kirurgisk stripping, att det är sammanväxningar mellan framförliggande fettväv och senans framsida som orsakar smärtan och stelheten. Med HVIGI injicerar man, under ultraljudsvägledning, en stor volym fysiologisk koksalt under hårt tryck mellan senans framsida och framförvarande fettväv. På så vis frigör man de sammanvuxna strukturerna varvid underliggande orsak till besvären undanröjs. Det räcker som regel med en behandling men bör efterföljas av eccentrisk träning under några månader för att förhindra återfall. Patienten blir som regel helt besvärsfri inom några dagar och kan återgå i full träning och belastning redan efter 10 dagar.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar