Shop

Meny

Välj från lista

KBT – Kognitiv beteendeterapi

KBT – Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är vanlig vid behandling av ångest och depression, men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem. Behandlingen fokuserar på samspelet mellan individen och omgivning med den bärande iden att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra. Det är en behandlingsform som är bevisat effektiv och kan leda till minskade psykiska problem och bättre livskvalitet.

KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg där patienten tillsammans med terapeuten undersöker och kartlägger vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Utifrån detta skapas en behandlingsplan med syfte att hitta annorlunda sätt att agera och förhålla sig till tillvaron jämfört med tidigare, för att på så vis må och fungera bättre.

Behandlingen är fokuserad framförallt på den nuvarande situation och aktuella problem, men kan utgå från tidigare erfarenheter, livsförhållanden eller relationer. En viktig del i behandlingen är hemuppgifter där nya förhållningssätt prövas i vardagen.

Diagnoser där det finns evidens för kognitiv beteendeterapi är exempelvis:

 • Depression
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Fobier
 • Social ångest (social fobi)
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Sömstörning, tex insomni
 • Ätstörning
 • Substans och spelmissbruk
 • Irritable bowels syndrome (IBS)

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika behandlingar som har förankring i kognitiv psykologi, inlärningspsykologi och socialpsykologi. De olika KBT behandlingarna fokuserar i varierande utsträckning på tankar, känslor, beteenden, medveten närvaro eller acceptans. Dialektiskbeteendeterapi (DBT), Acceptance and commitment therapy (ACT), Mindfullnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) är alla behahandlingsmodeller med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi.

Boka vård för KBT-behandling

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar