fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Vaccination

Vaccination

Vaccination är ett kontrollerat sätt att i liten mängd tillföra delar av det smittämne eller hela smittämnet i försvagad form som orsakar en sjukdom. Kroppens immunförsvar aktiveras då mot detta smittämne och är förberett vid ett eventuellt framtida möte med den “riktiga” smittan eller sjukdomen.

Vaccination är en mycket effektiv och kostnadseffektiv medicinsk insats och hjälper miljontals människor att minska lidande och dödlighet. Det finns vissa risker med vaccinering och vissa bieffekter kan uppstå men socialstyrelsen bedömer att riskerna med de olika sjukdomarna är betydligt högre än riskerna med själva vaccinationen.

Vaccination av barn

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot ett antal allvarliga sjukdomar, men det finns inga krav på obligatorisk vaccination. Det är barnets målsman som avgör om barnet skall vaccineras eller inte. Vaccinering av barn sker vanligtvis genom barn- och skolhälsovården, men erbjuds även av privata mottagningar. Vissa barn, som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att bli extra svårt sjuka, erbjuds vaccination mot några andra sjukdomar än de som normalt ingår i den allmänna vaccineringen.

Många barn (och även barnens föräldrar/målsmän) kan känna oro inför vaccineringen, men vårdpersonal som är vana att vaccinera brukar hantera själva vaccineringen och eventuell oro mycket professionellt, varför det ofta går mycket bättre än förväntat. Olika distraherande metoder som att exempelvis blåsa såpbubblor har visat sig vara mycket effektiva för att snabbt flytta barnens uppmärksamhet från både oro och eventuell smärta.

Vaccinering av vuxna

Vissa personer som löper större risk att drabbas av särskilda sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig mot dessa.

Vanliga sjukdomar som vissa rekommenderas att vaccinera sig mot

  • Hepatit B
  • Tuberkulos
  • Influensa
  • Pneumokocker
  • Difteri och stelkramp

Vaccination inför utlandsresa

Om man skall åka utomlands rekommenderas man att vaccinera sig mot de sjukdomar och smittor som man riskerar att utsätta sig för i respektive land. Vissa vaccinationer bör tas i en serie om 2-3 stycken och med viss tid mellan varje behandling. Inför en utlandsresa bör man därför i god tid kolla upp vilka vaccinationer man rekommenderas att ta. De flesta vårdcentraler och privata läkarmottagningar erbjuder vaccinering vid utlandsresa.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar