Meny

Välj från lista

Ont i knät

Ont i knät

Ont i knät beror vanligtvis på skada i en vävnad i eller runt knät men smärtan kan även vara refererad från en vävnad längre från knät, exempelvis från höften eller ryggen. I denna artikel beskriver vi symtom, förklarar olika orsaker till varför det uppstår och vilken behandling som är lämplig. De vanligaste orsakerna till knäsmärta är hopparknä, löparknä, knäartros, pfss (patellofemoralt smärtsyndrom), meniskskada, broskskada i knät, främre knäsmärta, korsbandsskada och skada på det inre eller yttre ligamentet. Vill du ha personlig hjälp idag av en knäspecialist kan du kontakta oss via vård online. Vi hjälper dig med diagnos samt ger råd och tips på lämpliga övningar och skydd att avlasta med.


Knäartros – ont och stelt knä

Knäartros kan ge smärta på olika ställen i och kring knät beroende på vilken ledyta som är mest drabbad och smärtgivande. Vid artros av inre ledytan, vilket är det vanligaste brukar smärtan sitta mer på insidan av knät och stråla ner en bit i underbenet. Vid artros av den yttre ledytan sitter värken mer på utsidan. Artros som drabbat ledytan bakom knäskålen ger vanligtvis en mer central smärta (främre knäsmärta). Knäartros karaktäriseras också av igångsättningssmärta samt smärta efter en stunds aktivitet. Knäleden kan bli vätskefylld vid överbelastningsperioder och efterhand blir leden förstorad, vilket syns när man tittar på knäna. Det är viktigt att söka vård om man misstänker att man har knäartros då tidig bedömning och insatta åtgärder hos fysioterapeuter har visat på goda resultat.

Vanliga symtom vid knäartros

 • Belastningssmärta
 • Morgonstelhet
 • Ledknaster
 • Nedsatt rörlighet i knät
 • Ökad bredd på knäleden
 • Nedsatt funktion

Behandling vid knäartros

Läs mer

Artrosskolan på nätet – diagnos och personlig behandling, 0 kr i patientavgift

Boka vård


Hopparknä – ont vid knäskålssenan på framsidan av knät

Om det gör ont högst upp vid knäskålssenans fäste på knäskålen på framsidan av knät har du troligen hopparknä. Smärta här betyder att knäskålssenan är irriterad, inflammerad och/eller att det föreligger en delbristning i denna, oftast precis under knäskålens (patellas) nedre spets. Skadan resulterar i smärta på framsidan av knät ofta lokalt placerad strax under knäskålens spets. Besvären ger sig ofta till känna efter en stunds aktivitet, men ibland om rejält irriterad, redan från start. Det kan även vara besvärande att gå uppför en trappa eller att resa sig från stol etc.

Vanliga symtom vid hopparknä

 • Smärta i sen-benövergången vid knäskålens nedre spets
 • Smärta vid uppresning, trappgång och hopp

Behandling vid hopparknä

 • Information
 • Medicinsk träning för att stimulera läkning i senan
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Belastningsanpassning
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling, stötvågsbehandling, EPTE och dry needling
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Injektionsbehandling med kortison
 • Läkemedelsbehandling
 • Operation

Läs mer

Boka vård


Ledbandsskador i knä – ont på insida eller utsida av knät

Om det gör ont på insidan av knät kan det inre knäligamentet vara skadat och gör det ont på utsidan av knät så kan det yttre knäligamentet vara skadat. Vi har även ledband eller ligament inne i knät; det främre och bakre korsbandet. Vid så kallade kontaktidrotter som fotboll, ishockey, rugby finns ökad risk för dessa ledbandsskador. Korsband, inre- och yttre ledband kan skadas och helt gå av. Ibland räcker dock förändrad träningsteknik och intesitet för att skapa diffusa smärtor på in- eller utsida av knäled. Besväret ger sig ofta till känna under ökad aktivitet och vid provokation av knä. Vid skada på det inre ligamentet eller på något av korsbanden brukar svullnad och instabilitet uppstå.

Boka vård


Löparknä – ont på utsidan av knät

Ont i knät - symtom, orsak, behandling

Om det gör ont på utsidan av knät och framför allt vid en knävinkel på 20-30 grader har du förmodligen drabbats av löparknä. Skadan kallas även ”tractus iliotibialis syndrom”. Löparknä drabbar ofta, som det låter, långdistanslöpare men även om du nyligen förändrat träningsmängd/distans/underlag, bytt skor etc. Det gör ont under aktivitet, framför allt löpning men ibland även cykling, på utsidan och ca tre-fem cm ovan knäleden. Ofta gör det mer ont vid löpning i backar.

Vanliga symtom vid löparknä

 • Smärta på utsidan av knät
 • Smärta vid böjning och sträckning av knät då benet är belastat

Behandling vid löparknä

 • Information
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Belastningsanpassning
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling, stötvågsbehandling, EPTE och dry needling
 • Injektionsbehandling med kortison
 • Läkemedelsbehandling
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Operation

Läs mer

Boka vård


Meniskskada – ont i knäts ledspringor

Meniskskada kallas den skada som drabbar den stötdämpande och stabiliserande broskdelen (menisken) i knät. Skadan uppstår vanligen i samband med ett trauma där knät vrids i ett belastat och böjt läge, som till exempel vid en snabb vändning. Det är en vanlig skada bland unga idrottare och främst inom fotboll-, innebandy-, handboll eller skidåkning. För äldre kan meniskskada uppstå utan vidare trauma eller belastning.

Vanliga symtom

 • Smärta i den så kallade ledspringan (vanligast i den på insidan av knät)
 • Smärta vid belastade vridningar av knät
 • Svullnad och låsningar
 • Svårighet att sitta på huk eller att utföra snabba vändningar

Behandling vid meniskskada

 • Information
 • Cirkulationsträning för att optimera förutsättning för läkning
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Belastningsanpassning
 • Manipulationsbehandling
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling.
 • Läkemedelsbehandling
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Operation

Läs mer

Boka vård


Korsbandsskada – ont och instabilt knä

Främre korsbandsskada är vanligare än bakre och drabbar fler kvinnor än män. Det är tyvärr en vanlig idrottsskada som i många fall leder till operation. Skadan sker akut, men det behöver inte alltid vara ett stort våld inblandat. Ibland räcker det att exempelvis slalomskidan slår till lite i ett spår när du åker på en transportsträcka. Det är förstås betydligt vanligare att skadan uppstår i kontaktidrott som fotboll och handboll.

Korsband är ledband inne i knät som motverkar att över- och underben glider ifrån varandra framför allt gällande framåt- och bakåtglidande rörelser.

Vanliga symtom

 • Smärta inne i knät
 • instabilitet

Behandling vid korsbandsskada

 • Information
 • Cirkulationsträning för att optimera förutsättning för läkning
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling, stötvågsbehandling, EPTE och dry needling
 • Belastningsanpassning
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Läkemedelsbehandling
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Operation

Läs mer

Boka vård


PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom) – främre knäsmärta

PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom eller kondromalaci) är den vanligaste orsaken till främre knäsmärta i den unga aktiva populationen. Syndromet är vanligt bland både män och kvinnor i åldrarna 15-30, främst drabbas dock kvinnor i tonåren. Smärttillståndet uppstår då leden mellan knäskålen och lårbenet överbelastas. Rehabträning och åtgärder riktade mot eventuella funktionellt bidragande orsaker har visat sig hjälpa och tillståndet behöver sällan opereras. Symtomen är främre knäsmärta som upplevs lokaliseras innanför knäskålen eller som diffus smärta runt omkring knäskålen och som uppstår vid aktivitet där knät böjs och sträcks eller vid långvarigt sittande med böjda knän. Orsaken till PFSS anses bero på flera saker och studier visar att ett omhändertagande riktat mot dessa hjälper.

Vanliga symtom vid PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom)

 • Främre knäsmärta innanför eller diffus smärta runt knäskålen
 • Främre knäsmärta vid böjning eller sträckning av knät
 • Främre knäsmärta vid aktivitet som löpning, hopp, gång upp- och nerför trappa, gång etc.
 • Främre knäsmärta som uppstår efter en längre tids sittande med böjda knän (”movie sign”)
 • Ibland kan ledknaster (krepitationer) höras

Behandling vid PFSS

 • Information
 • Cirkulationsträning för att optimera förutsättning för läkning
 • Belastningsanpassning
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Operation

Läs mer

Boka vård


Schlatters sjukdom – ont i knäskålssenans fäste nedanför knäskålen

Schlatters sjukdom eller Schlatterknä kallas det smärttillstånd som barn i 8-15 års ålder drabbas av då fästet för knäskålssenan överbelastats. Det värker och är ömt i knäskålssenans fäste i knölen på framsidan underbenet några centimeter nedanför knäskålen. Det är ett ofarligt smärttillstånde men kan vara långvarigt. Om smärtan hämmar aktivitet bör barnet träffa vårdgivare för bedömning, information och rehabiliteringstips. Knäskydd och behandling kan hjälp.

Vanliga symtom vid Schlatters sjukdom (Schlatterknä)

 • Smärta på framsidan av knät några centimeter nedanför knäskålens nedersta spets
 • Svullnad eller förtjockning över fästet
 • Ont vid tryck mot fästet
 • Ökad smärta vid uppresning, trappgång, löpning och hopp

Behandling vid Schlatter

 • Information
 • Cirkulationsträning för att optimera förutsättning för läkning
 • Belastningsanpassning
 • Styrketräning av muskler runt knät
 • Smärtlindrande och läkningsstimulerande behandling som laserbehandling och stötvåg
 • Avlastande behandling med knäskydd
 • Operation

Läs mer

Boka vård


Vård online vid knäsmärta

Har du ont i knät och vill ha vår hjälp? Du kan prata med oss. Vi hjälper dig i ett video- eller telefonmöte.

Läs mer och boka tid

 • Skribent

 • Uppdaterat

  2020-12-21

 • Skriv ut

 • Dela

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar