Meny

Välj från lista

Padel och skador relaterade till padel tennis

Padelskador är mycket vanliga, mest beroende på att det är en ny sport där utövarna är mellan 30-55 som ökar sin belastning lite för snabbt. Under strecket är det positivt då hälsoeffekterna är stora men det finns saker att göra för att minska risken att drabbas, för att eventuellt kunna fortsätta spela under utläkning samt behandlingar och hjälpmedel som snabbar på läkning och återgång till spel. Vi beskriver de vanligaste skadorna vilka drabbar armbåge, fot, knä axel och rygg. och vad du kan göra själv och vilka övriga åtgärder som är lämpliga.

Intresset för padel ökar snabbt vilket innebär bättre hälsa men ökad risk för skada

Intresset för padel har haft en särdeles snabb ökning i Sverige det senaste året och det är den överlägset populäraste racketsporten nu sett till vad folk googlar på. Trenden pekar stadigt uppåt och padel kommer utmana till och med golfsporten när den drar igång varje år i april.

Padel spelas av både män och kvinnor i nästan alla åldrar – barn, ungdomar, vuxna och äldre. Då det är förhållandevis lätt att hålla spelet och bollen igång är sporten inte lika känslig för att tekniken måste vara på plats direkt eller att alla spelare skall hålla samma nivå. Sporten attraherar därför väldigt många och intresset ökar raskt. Vi hjälper dig att hålla dig skadefri eller med tips och behandling om du drabbas.

Varför är padel så kul och populärt?

Att padel är en så snabbt växande sport beror på att det krävs minimimalt med utrustning samt att själva spelet är förhållandevis förlåtande och lätt att komma igång med även för nybörjare av racketsport, då studs i vägg tillåter spelaren mer tid och fler möjligheter att slå bollen och därmed hålla bollen och spelet vid liv.

Andra fördelar är att olika typer av förmågor kan användas och du behöver inte bemästra dem alla. Lösa, hårda, skurna eller vinklade slag kan alla vara bra, och man kan använda sig mer av det som man är bra på vad gäller grundslag, volley, lobbar och smash samt att den som kan konsten att läsa bollens vinklade väg efter studs i väggar har en fördel. Sporten ställer heller inte höga krav på kondition eller styrkeförmåga för att få till ett spel, även om den som är vältränad och rörlig så klart har en stor fördel.

Hälsoeffekter

Det är känt att fysisk aktivitet leder till förbättrad hälsa, välmående och prestation.

Studier på den närliggande, men mer krävande sporten, tennis visar att den procentuella mängden kroppsfett minskar samt att styrka i ben och armar samt skelett ökar [2,3]. Att förbättra dessa parametrar innebär minskad risk för de flesta av våra vanligaste livsstilssjukdomar. Att öka sin fysiska aktivitetsnivå är ju jättebra, då kroppen är som en läkemedelsindustri som producerar när man ”tar i”. Vi blir friskare, gladare och presterar bättre.

Skaderisk

Varje spelare slår bollen 4-6 gånger per boll och totalt ca 300 gånger under ett spel. Spelare på högre nivå slår fler volley, väggslag och smashar medan amatörer slår fler servar grundslag och lobbar [1].

Den ökande andelen spelare är framför allt amatörer mellan 35-55 år, men det är en sport som kan börja spelas från 4-5 år (med mjuka bollar och lätta rack) och sedan långt upp i åren.

Många slag från ena sidan kroppen hos relativt otränade eller för sporten oförbereddda personer leder förstås till både överbelastningskador och akuta skador.

Få studier är ännu gjorda men en spansk från 2018 som studerade skadebilden hos amatörer och professionella padelspelare under ett år visade att risken att drabbas var 2.75 per 1000 timmar och de flesta av dessa inträffade mot slutet av passet [4] i samma studie nämndes även att procenten skadade spelare per 100 spelare varierar mellan 49.8% och 86.7%. En annan studie visade att av 113 tillfrågade manliga och kvinnliga aktiva amatörer hade 85% haft en skada på grund av padel under sin ”padelkarriär” [5].

De skador som uppstår brukar i hög grad (hela 72 % av dem), kräva rehabilitering [6] (annars kan det ju ibland räcka att vila, även om det sällan är att föredra då vävnader som inte belastas raskt atrofierar, dvs minskar i storlek och styrka).

Vilka är de vanligaste skadorna inom padel?

Studierna är få men samstämmiga och visar att skadorna framför allt drabbar ben, arm och rygg. Äldre drabbas mer i armbåge, knä och rygg och yngre får oftast ryggbesvär [7,8].

De vanligaste skadorna

Armbåge (20-37%)

Lateral epikondylalgi (tennisarmbåge) (20%)

Fot och fotled (19%)

Plantar fascialgi (hälsporre) (8%)

Stukad fot (8%).

Knä (10-20%)

Meniskskada

Artros i knät

Hopparknä

PFSS – främre knäsmärta

Rygg och nacke (9-13%)

Nackskada (typ nackspärr) (8%),

Axel (8-10%)

Skadetyp

Som ofta annars är senskador vanligast och dessa är vanligare bland amatörer. Muskulär skada drabbar företrädesvis elitspelare.

Senskada (40%)

Muskelskada (30%)

Led och ligamantskada (17%)

Riskfaktorer

Ålder – ju äldre desto större risk.

BMI – ju högre värde desto större risk

Teknik – sämre teknik = högre belastning på specifika vävnader

Fysisk nivå – otränade är mindre tåliga för belastning

Utrustning – bör vara individuellt anpassad

Ökning av intensitet och träningsfrekvens

Vård vid padelskador

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar