Shop

Meny

Välj från lista

Så här funkar Skadekompassen

För patienten/besökaren

Syftet är att besökaren skall kunna hitta sitt besvär och lära sig om det samt kunna finna och kontakta en vårdgivare som arbetar med just detta.

Hitta sin skada eller sjukdomstillstånd – Besvärsområden

Besökaren kan söka efter sin skada/sjukdomstillstånd genom att i menyn klicka på “Besvärsområden” och där välja var i kroppen besvären sitter och läsa vidare. Gör det exempelvis “ont i axeln” så klickar besökaren på detta och läser vidare om de olika sjukdomstillstånd som kan ge axelsmärta. Besökaren kan på så vis klicka sig fram till det sjukdomstillstånd som troligen stämmer överrens med sina symtom.

Hitta vårdgivare för sitt besvärsområde

I fältet till höger visas hela tiden de vårdgivare som arbetar med det besvärsområde som besökaren läser om. Läser besökaren om exempelvis “Ont i knät” så visas de vårdgivare som arbetar med de olika besvär som ger symtom i knät.

Lära sig om sin skada/sjukdomstillstånd – Sjukdomstillstånd

Under menyknappen “Sjukdomstillstånd” listas de vanligaste sjukdomstillstånd vi drabbas av. Dessa är kort beskrivna och för att läsa en ingående artikel om sjukdomstillståndet. Artiklarna innehåller; symtom, prognos, egenvård och vilken behandling man kan få i sjukvården.

Hitta vårdgivare för sitt sjukdomstillstånd

I fältet till höger under “Relaterade vårdgivare” visas hela tiden de vårdgivare som arbetar med det sjukdomstillstånd som besökaren läser om. Läser besökaren om exempelvis artros så visas vårdgivare som arbetar med artros.

Behandlingsmetoder, undersökningsmetoder yrken och specialiseringar

På samma sätt kan besökaren läsa om behandlingsmetoder, undersökningsmetoder, sjukvårdens yrkeskategorier och specialiseringar samt hela tiden presenteras för vårdgivare som arbetar med respektive kategori genom funktionen “Relaterade vårdgivare” i höger fältet.

Hitta vårdgivare som arbetar med den specifika vård du önskar

När besökaren läser om ett besvärsområde, ett sjukdomstillstånd, en undersökningsmetod, en behandlingsmetod, en yrkeskategori eller en yrkesspecialisering så hänvisas besökaren till de vårdgivare som arbetar med eller inom respektive kategori på följande olika sätt:

  1. I fältet till höger under “Relaterade vårdgivare” visas hela tiden de vårdgivare som arbetar med den kategori som besökaren läser om. Läser besökaren om exempelvis artros eller ultraljudsundersökning så visas vårdgivare som arbetar med artros respektive ultraljudsundersökning.
  2. Högt upp på varje sida finns menyknappen “Hitta vård”. Klickar man på den kan man sedan filtrera på den kategori du önskar finna vårdgivare för. Om det gäller exempelvis artros väljer du “Artros” i rutan för “Alla sjukdomstillstånd” och klickar sedan på knappen “Filtrera”. Då visas alla vårdgivare som arbetar med artros. Du kan kombinera detta med att filtrera på din ort och se de vårdgivare på din ort som arbetar med artros.
  3. I högerfältet på varje sida besökaren läser om kan man klicka på “Hitta nära mig” och få en karta med vårdgivare som har mottagning i ditt område/ort. Filtrera därefter på önskad kategori, exempelvis artros och se dessa vårdgivare på kartan.
  4. I högerfältet på varje sida besökaren läser om kan man klicka även i rutan “Hitta vård” välja önskad ort, exempelvis “Stockholm”, och då visas vårdgivare i Stockholm. Därefter kan besökaren filtrera på önskad ytterligare kategori, exempelvis sjukdomstillståndet “Artros”

Så här funkar Skadekompassen för den anslutna vårdgivaren

Efter sin grundutbildning (läkare, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, tandläkare, psykolog etc.) vidareutbildar och specialiserar sig vårdgivaren på särskilda vårdområden. Med vidareutbildning och många patientmöten har vårdgivaren en ökad kompetens gällande dessa områden. Det kan vara knärehabilitering, hallux valgus kirurgi, ryggbesvär, kognitiv beteendeterapi, specifika undersökningsmetoder eller behandlingsmetoder etc. Skadekompassens vårdgivare listar sig för de vårdområden där de har kompetens och blir på så vis synliga för besökare som läser om just detta. vårdgivaren kan på så vis ta emot de patienter de är bäst på att omhänderta och vill hjälpa.

Anslutna vårdgivare loggar in på sin egen vårdgivarsida där de beskriver sin verksamhet, sin kompetens och hur de hjälper patienter med sina tjänster. De listar sig själva för alla de kategorier de har kompetens för och de visas på så vis för besökaren som läser om eller efterfrågar just denna kompetens.

Läs mer om idé och funktionalitet för vårdgivaren här.

Skadekompassen hjälper patienten och vårdgivaren att mötas.

Skadekompassen hjälper patienten skall finna och direkt komma till lämplig vårdgivare och vårdgivaren att ta emot och arbeta med de patienter de är bäst på att omhänderta.

 

 

 

  • Skribent

    Daniel Öhlin, leg fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2020-12-23

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar