Meny

Välj från lista

Om oss

Skadekompassen hjälper patienter att hitta och förstå sin skada, besvär eller sjukdomstillstånd samt erbjuda behandling och tjänster i syfte att på bästa sätt hjälpa patienter att bli friska och fysiskt och mentalt aktiva och välmående.

Skadekompassen.se

Vi informerar om de vanligaste skador och sjukdomstillstånd som drabbar oss, hur du själv kan ta hand ditt besvär, vilken behandling som är lämplig och erbjuds i vården. Vi hjälper dig att hitta och kontakta en vårdgivare som arbetar med just din skada/sjukdomstillstånd eller erbjuder lämplig undersöknings- respektive behandlingsmetod. Vi hjälper även till att finna lämpliga skydd och hjälpmedel för avlastning, smärtminskning och ökad aktivitetsförmåga samt skriva ut stödjande läkemedel.

Kunskap hjälper!

Vi är övertygade om att en välinformerad patient bidrar till en effektivare vård både ur patientens och vårdgivarens perspektiv samt till ett snabbare tillfrisknande och återgång till arbete och önskade aktivitetsformer.

Kvalitetssäkring

Skadekompassen drivs av Ortomed Sverige AB där vårdgivare med hög kompetens och lång erfarenhet inom det medicinska fältet skriver eller granskar våra artiklar och väljer ut samt granskar anslutna vårdgivare till vårt vårdgivarregister samt leverantörer av externa tjänster.

Våra medicinska informationssidor

Informationssidorna skrivs/granskas av legitimerad vårdpersonal med speciell ämnesområdeskompetens.

Skadekompassens vårdgivarregister

Syftet med vårt vårdgivarregister är att underlätta för patienter att komma till rätt vårdkompetens direkt och för vårdgivare att ta emot patienter som söker deras särskilda kompetens. För att kvalitetsäkra vårt vårdgivarregister ligger bara vårdgivare med som är legitimerade under socialstyrelsen. Därtill kontrollerar vi varje ny vårdgivares särskilda kompetenser och att listningen mot dessa kompetenser samstämmer. Kontinuerligt sker sedan stickkontroller.

Ansvarsfriskrivning

Symtom, behandlingar, undersökningar, egenvård, rekommendationer och åtgärder som beskrivs är dock allmänna och kräver individuell bedömning och anpassning. Att följa råden utan uppsikt eller handledning av vårdgivare sker på egen risk och Skadekompassen, textförfattare eller granskare är ej ansvariga för eventuell försämring eller annan skada som kan uppkomma av att följa vår information och våra rekommendationer.

Skadekompassens vårdgivarregister består av legitimerade vårdgivare och de ansvarar själva för den vård de erbjuder och den information som finns på eller är kopplad till sin vårdgivarsida. Inom de vårdområden som inte kräver legitimation (exempelvis massage) skall de arbeta utifrån sin branschorganisations riktlinjer.

Ortomed Sverige AB eller Skadekompassen.se åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av att läsa och följa våra rekommendationer eller av att använda vår eller våra partners tjänst eller av virus eller skadlig programvara som din dator och liknande utrustning skulle kunna drabbas av genom att besöka, ansluta dig till eller använda vår Tjänst.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning av våra Tjänster.

Företagsfakta

Skadekompassen.se ägs och drivs av Ortomed Sverige AB (556540-2251), ett privat och egenfinansierat företag. Ortomed Sverige AB har varit aktiv inom hälso- och sjukvård sedan 2004 och har sitt säte i Göteborg.

Upphovsrätt

Innehållet på Skadekompassen.se databas skyddas av upphovsrättslagen samt av katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen och göra det tillgängligt för allmänheten, utan upphovsmannens tillstånd, det vill säga Skadekompassen.se och Ortomed Sverige AB.

Du får ändå gärna använda vårt material, både för att visa på hemsidor och efter utskrift av vår databas, men med vårt tillstånd. Fråga oss!

Integritet och hantering av personuppgifter

Genom att använda vår webbsida och tjänster godkänner du att vi hanterar vissa personuppgifter om dig. Det är viktigt att du förstår och känner till detta så läs vår integritetspolicy här.

Kontakta oss

Vårdgivare kan kontakta oss via formuläret längst ner på denna sida.

Övriga/patienter kan kontakta oss via formuläret på denna sida. Observera att vi inte svarar på frågor rörande sjukdomstillstånd, behandlingar eller undersökningar utan endast frågor rörande Skadekompassen och dess funktionalitet. Har du frågor relaterade till sjukdomstillstånd, behandling eller undersökningar kan du ställa dem i vårt frågeforum där de kan besvaras av vårdgivare relaterade till ämnet. Dessa frågor och svar kan publiceras och synas för  andra som kan vara hjälpta av informationen. Tänk dock på din integritet, välj att vara anonym genom att exempelvis skriva ett alias istället för ditt riktiga namn då den text du skriver blir publik.

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar