fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Om oss

Skadekompassen hjälper dig att hitta och förstå din skada, besvär eller sjukdomstillstånd samt erbjuder en bredd av tjänster i syfte att på bästa sätt hjälpa dig att bli och vara fysiskt och mentalt aktiv, frisk och välmående.

Vårt arbetssätt med att läsa vetenskapliga artiklar, sammanställa och författa egna och granska andras samt fördjupa oss inom flera hälsobefrämjande åtgärder både breddar och fördjupar vår vårdgivarkompetens och gör våra möten, både vid fysiska och digitala sådana, med patienter på våra Ortomed-mottagningar, än mer givande, vilket vi som driver Skadekompassen och Ortomed är tacksamma för.

Fysisk och psykisk hälsa

Genom hjälpande artiklar och avancerad koppling till lämpliga åtgärder hjälper vi dig att göra det du kan själv samt efterfråga och få den hjälp du bör få. Våra artiklar är skrivna/granskade av legitimerade fysioterapeuter, läkare och psykologer med god kunskap på respektive område och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Är din fysiska förmåga nedsatt löper du risk att drabbas av psykisk ohälsa och om du mår psykiskt dåligt kan ofta behandlingen innehålla fysisk aktivitet. Vi har över 100 hjälpande artiklar, framför allt inom det muskuloskeletala området och vi ökar successivt vår hjälp rörande psykisk ohälsa.

Vi matchar ditt behov av hjälp med lämpliga åtgärder

Genom en avancerad databas och ämnesspecifik kompetens hjälper vid dig att hitta information om ditt tillstånd samt att vi kopplar ihop detta behov med vårdgivare som arbetar med och har särskild kompetens i ämnet. Vi rekommenderar även lämplig egenvård, självbehandling, övningar, träningsprogram, aktiviteter samt lämpliga skydd, skor och hjälpmedel för avlastning, smärtminskning och ökad aktivitetsförmåga för ditt tillstånd. Det finns många faktorer som var och en samt tillsammans förbättrar förutsättningar för läkning, tillfrisknande samt för att vara frisk och välmående.

Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt för friskhet och välmående. Vid skada eller sjukdom kan ens fysiska funktionsförmåga vara nedsatt och innebära vila från vissa typer av belastningar. Dock är det nästan alltid bra att vara fortsatt fysiskt aktiv och man bör hitta alternativa aktivitetsformer samt olika typer av åtgärder som behandling, självbehandling och hjälpmedel, som snabbt kan öka din aktivitetsförmåga under tillfrisknandet samt öka läkningsförmågan.

Kunskap hjälper!

Vi är övertygade om att en välinformerad patient bidrar till en effektivare vård både ur patientens och vårdgivarens perspektiv samt till ett snabbare tillfrisknande och återgång till arbete och önskade aktivitetsformer.

Kvalitetssäkring

Skadekompassen drivs av Skadekompassen AB och Ortomed Sverige AB där vårdgivare med hög kompetens och lång erfarenhet inom det medicinska fältet skriver eller granskar våra artiklar och väljer ut samt granskar anslutna vårdgivare till vårt vårdgivarregister samt leverantörer av externa tjänster.

Skadekompassens vårdgivarregister

Syftet med vårt vårdgivarregister är att vara en förmedlingstjänst och underlätta för patienter att komma till rätt vårdkompetens direkt och för vårdgivare att ta emot patienter som söker deras särskilda kompetens. Vi kontrollerar inte källan för kontakt och bokningsmöjligheter till olika vårdgivare och hittar du inte tider som passar eller om du inte kan genomföra en kontakt eller bokning så skall du vända dig till den allmänna vården, exempelvis genom 1177.

Ansvarsfriskrivning

Symtom, behandlingar, undersökningar, egenvård, hjälpmedel, rekommendationer och åtgärder som beskrivs och tipsas om är allmänna och kräver individuell bedömning och anpassning. Att följa råden utan uppsikt eller handledning av vårdgivare sker på egen risk och Skadekompassen, textförfattare eller granskare är ej ansvariga för eventuell försämring eller annan skada som kan uppkomma av att följa vår information och våra rekommendationer.

Skadekompassens vårdgivarregister består av legitimerade vårdgivare och de ansvarar själva för den vård de erbjuder och den information som finns på eller är kopplad till sin vårdgivarsida. Inom de vårdområden som inte kräver legitimation (exempelvis massage eller osteopati) skall de arbeta utifrån sin branschorganisations riktlinjer.

Ortomed Sverige AB eller Skadekompassen AB åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av att läsa och följa våra rekommendationer eller av att använda vår eller våra partners tjänst eller av virus eller skadlig programvara som din dator och liknande utrustning skulle kunna drabbas av genom att besöka, ansluta dig till eller använda vår Tjänst.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning av våra Tjänster.

Företagsfakta

Skadekompassen AB är ett egenfinansierat bolag med sitt säte i Göteborg. Hemsidan skadekompassen.se ägs av Ortomed Sverige AB (556540-2251), ett privat och egenfinansierat företag. Ortomed Sverige AB har varit aktiv inom hälso- och sjukvård sedan 2004 och har sitt säte i Göteborg.

Upphovsrätt

Innehållet på Skadekompassen.se databas skyddas av upphovsrättslagen samt av katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen och göra det tillgängligt för allmänheten, utan upphovsmannens tillstånd, det vill säga Skadekompassen AB och Ortomed Sverige AB.

Du får ändå gärna använda vårt material, både för att visa på hemsidor och efter utskrift av vår databas, men med vårt tillstånd. Fråga oss!

Integritet, hantering av personuppgifter och användarvillkor

Genom att använda vår webbsida och tjänster godkänner du att vi hanterar vissa personuppgifter om dig, du godkänner även våra användarvillkor. Det är viktigt att du förstår och känner till detta så läs vår Cookie policy, integritetspolicy och användarvillkor här.

Kontakta oss

Vårdgivare kan kontakta oss via formuläret längst ner på denna sida.

Övriga/patienter kan kontakta oss via formuläret på denna sida. Observera att vi inte svarar på frågor rörande sjukdomstillstånd, behandlingar eller undersökningar utan endast frågor rörande Skadekompassen och dess funktionalitet. Har du frågor relaterade till sjukdomstillstånd, behandling eller undersökningar kan du ställa dem i vårt frågeforum där de kan besvaras av vårdgivare relaterade till ämnet. Dessa frågor och svar kan publiceras och synas för  andra som kan vara hjälpta av informationen. Tänk dock på din integritet, välj att vara anonym genom att exempelvis skriva ett alias istället för ditt riktiga namn då den text du skriver blir publik.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar