Shop

Meny

Välj från lista

Akut omhändertagande – så här gör du.

RICE, PRICE och POLICE – akut omhändertagande vid skada

Skador som uppstår som följd av ett trauma mot till exempel en led eller en muskel kan medföra smärta, svullnad och nedsatt funktion och därmed minskad förmåga att utföra uppgifter eller delta i aktiviteter. Genom rätt akut omhändertagande kan man minska skadans omfattning och lägga en bra grund för läkning så att tiden till återställd funktion och aktivitetsnivå blir så kort som möjligt.

Vid mjukdelsskador, som stukningar, sträckningar och muskelbristningar, rekommenderas en mångfacetterad och beprövat akut åtgärd. Tidigare tillämpades den så kallade RICE-regimen. Denna regim har genom forskning och erfarenhet utvecklats och idag talar vi istället om PRICE- eller POLICE-regim.

  • Skribent

    Mikael Boije af Gennäs

  • Uppdaterat

    2017-09-15

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar