Shop

Meny

Välj från lista

Gör alla diskbråck ont?

Magnetröntgen betraktas av många som ett facit eller en obestridlig sanning för att fastställa diagnos vid ländryggsbesvär. Det finns dock forskning som tyder på att så inte är fallet.

I studier gjorda på friska individer har det upptäckts att väldigt många av oss har olika skador och förändringar i vår ländrygg, även hos de utan ryggbesvär. I dessa studier har flera röntgenläkare oberoende granskat magnetröntgenbilder som tagits på personer utan ryggbesvär. 

Det som då upptäckts är att väldigt många av de friska individerna hade förändringar som t ex diskbuktningar och diskbråck. I studien av Jensen et al hade enbart 36 procent av de 98 personerna som undersöktes helt normala diskar på alla nivåer i ländryggen. 52 procent av individerna hade diskbuktning på åtminstone en nivå och 27% hade diskbråck. I studien av Boden et al upptäcktes diskbråck hos 20% hos de som var yngre än 60 år, hos de som var över 60 hade 36 diskbråck. Diskbuktningar eller degeneration (åldersförändringar) sågs hos 35% av individerna i åldrarna 20-39 år.

Vad kan vi lära oss av detta?

Är magnetröntgen därför dåligt att använda?

Nej, inte alls. Däremot måste det fynd man ser på röntgen alltid ställas i relation till vilka besvär patienten söker för och till de fynd som upptäcks i den kliniska undersökningen. 

Till exempel; en patient har väldigt stora besvär med ryggsmärta och utstrålning, ter sig i undersökning som ett diskbråck med påverkan på den nervroten L5 OCH magnetröntgen visar ett sådant diskbråck – då är det en utmärkt bekräftelse på att det troligt är detta diskbråck som orsakar patientens besvär. 

Å andra sidan – om besvären och undersökningen inte talar för ett diskbråck på L5, men magnetröntgen visar ett sådant diskbråck – kan det mycket väl vara så att personen har ett diskbråck som faktiskt INTE är orsaken till smärtan.

På så vis kan magnetröntgen i vissa fall snarare skapa mer oro än vad det gör nytta om det inte används på ett genomtänkt sätt och att en ordentlig förklaring kring upphittade fynd ges. 

Således är magnetröntgen ett bra hjälpmedel för ryggkirurger när de ska planera en operation eller om det råder osäkerhet om diagnos och vårdpersonal vill få sin hypotes bekräftad. Det är däremot inte en bra första undersökning att utföra på alla som har ont i ryggen, eftersom de allra flesta har någon form av förändring på sina diskar, även när de inte har några besvär. 

Här kan du läsa mer om Diskbråck i ländryggen.

Referenser

Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl J Med. 1994 Jul 14;331(2):69-73

Boden SD, Davis DO, Dina TS, et al. Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990; 72:403.

  • Skribent

    Mattias Karlén, leg Fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2023-03-02

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar