fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Patientinformation

Det är bra att vara patient i Sverige då man har stor frihet att själv välja vilken vårdgivare man vill besöka.

Patienter som sätter sig in i sitt sjukdomstillstånd och vilka lämpliga undersökningsmetoder och behandlingsalternativ som finns kan efterfråga dessa. Genom att patienter själva kan välja önskad vårdgivare för sitt första besök kan patienten själv öka chansen att rätt vårdgivare med rätt kompetens träffas och därmed bli korrekt bedömd och erbjuden mest lämplig vård.

Att träffa rätt vårdgivare i rätt tid frigör vårdens resurser och besparar samhället stora kostnader och patienter onödigt lidande. För att tillgodose detta har vi “Fritt vårdval”, “Remissfrihet” och “Vårdgaranti”.

Fritt vårdval

Den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2017 ger patienten rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet. Vårdgivare med gott renommé har därmed möjligheter att ta emot patienter från hela Sverige.

Som patient kan man alltså välja att få de behandlingar som erbjuds i öppenvården i andra landsting än sitt eget oavsett om den behandlingsformen finns eller inte finns i sitt hemlandsting. Det är hemlandstinget som bekostar denna vård och betalningen för detta ska gå via vårdlandstinget. I vissa landsting gäller särskilda remissregler (se nedan) och dessa måste dock följas för att vårdgivaren skall få betalt för utförd vård. Patienter som kommer från ett annat landsting skall behandlas på samma sätt som patienter från det egna landstinget, men de omfattas inte av vårdgarantin (se nedan).

Remissregler

Om remisskrav föreligger för en viss vård i ett landsting krävs det att patienten först söker sig till en primärvårdsläkare, antingen sitt hemlandsting eller i det landsting där vården skall ske, och primärvårdsläkaren har sedan möjlighet att skriva remiss för den specialiserade öppenvården. Om inte remissreglerna följs får vårdgivaren inte betalt för utförd vård. Som patient bör du kolla upp med vårdgivaren du önskar träffa om remisskrav föreligger, innan du bokar besökstid.

Remissfrihet och remisskrav

I alla landsting är det remissfritt att träffa primärvårdsläkare/allmänläkare/husläkare, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Det innebär att man som patient kan boka ett första nybesök till vilken vårdgivare man vill av ovanstående vårdgivarkategorier direkt och utan remiss. Om du har en remiss eller inte påverkar inte vilket pris du får betala för vården då alla landstingsanslutna vårdgivare följer de av landstinget eller staten satta patientavgifterna. Dock har vårdgivaren rätt att ta ut en mindre summa (också den fastställd av stat eller landsting) vid patientbesöket. Kostnaden brukar ligga på ca 80-100 kr för besök till en fysioterapeut/sjukgymnast och ca 100-300 kr för besök till en läkare. Denna kostnad skiljer sig mellan landstingen. Vårdgivare kan dock ta ut en avgift för sådan vård som inte nödvändigtvis skall bekostas av vårt socialförsäkringssystem. Det finns också privata läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster som inte arbetar åt landstinget och dessa sätter själva patientavgiften, vilken patienten får betala själv. Hos dem gäller inte högkostnadskort och frikort, vilket skall framgå då du bokar tid hos dem.

Det krävs ingen remiss till fysioterapeut Enligt en undersökning från Synovate (2011) visade det sig att hälften av Sveriges befolkning inte visste om att det är remissfritt till fysioterapeuter/sjukgymnaster. Fysioterapeuternas förbund har skapat en informationskampanj för att öka kännedomen om patientens möjligheter att själv välja och träffa specialiserade fysioterapeuter direkt och utan remiss. Att träffa en fysioterapeut/sjukgymnast vid besvär i rörelse- och stödjeorganen (rygg, muskler och leder) är ett bra utnyttjande av vårdens resurser. Beräkningar visar att en miljard kan frigöras i vården om patienten träffar en fysioterapeut/sjukgymnast istället för läkare vid smärta och problem i rörelse- och stödjeorganen.

Vårdgarantin

Vi har en nationell vårdgaranti som innebär att man som patient inte skall behöva vänta mer än en ett visst antal dagar på att få komma i kontakt med vården och få den vård som man behöver. För att få träffa en läkare på en vårdcentral skall det inte dröja mer än 7 dagar för att få ett besök och det skall inte dröja mer än 90 dagar för att träffa en specialistläkare. Det är alltid vårdens bedömning av patientens medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård patienten får och hur fort vården skall ges. Vårdgarantin gäller bara för det landsting där patienten är skriven/folkbokförd.

Vårdgarantin gäller inte för akut vård och det är vårdpersonalen som bedömer om patienten har ett akut vårdbehov eller inte. Om man blir akut skadad eller sjuk skall man få vård så fort som möjligt.

Gör så här för att utnyttja vårdgarantin

När du kontaktar önskad vårdmottagning för att boka en tid görs alltid en bedömning av ditt vårdbehov och den du talar med avgör vilken vård som skall erbjudas och om du skall inbokas för ett besök. Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt.

Läs mer om vårdgarantin på 1177.se

Vi undrar hur du som patient upplever vården. Fyll i detta formulär och berätta

Upplever du några hinder eller svårigheter med vården? Fyll i detta formulär så skall vi göra vad vi kan för att hjälpa dig och andra med liknande upplevelser.

  • Skribent

    Daniel Öhlin, leg fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2019-10-29

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar