Meny

Välj från lista

Artros i knät – Knäartros (gonartros)

Artros i knät – knäartros (gonartros) är ett symtomgivande tillstånd av långsamt framskridande ledförändringar med broskförlust samt benpålagringar vid ledkanterna. Vanliga symtom är att det gör ont att gå, komma i och ur bilen, resa sig från sittande eller gå i trappa och knäet kan bli ömt, varmt och svullet. I senare skede kan knäet göra ont även när man vilar. Risken att drabbas av knäledsartros ökar om man är överviktig, har skadat sitt knä någon gång eller har dålig muskelstyrka i benen, det vill säga om man tränar för lite. Ärftliga faktorer har också betydelse.

Träning är bästa behandling vid artros. Om du misstänker att du har artros kan du direkt söka dig till en artrosskola. Där får du en diagnos och direkt hjälp att komma igång med det som hjälper bäst – utbildning och individuellt handled träning av fysioterapeut. Artrosskolan på nätet har 0 kr i patientavgift och du kan få diagnos och individuell hjälp direkt från ditt hem.
Du kan även söka dig till en vårdgivare på din ort för en första bedömning och information och hjälp med individuell träning och behandling. Remiss behövs inte.

Behandling som medicinsk laser, akupunktur samt komprimerande och stödjande knäskydd och väldämpade skor kan minska besvären och underlätta vardag, arbete, idrott och rehabilitering.

Print Friendly, PDF & Email

Den bästa behandlingen vid artros i knä är information och träning

Artrosskola digitalt på nätet eller fysiskt hos en fysioterapeut är det primära sättet att behandla artros i knä. Forskning visar på att en fysiskt aktiv livsstil, konditionsträning och dynamisk styrketräning ger effekt på både smärta och fysisk funktion vid artros. Det går inte att bota artros utan fortsatt träning och kompletterande behandling som läkemedelsbehandling, laser, knäskydd, ortoser, skor och skoinlägg samt injektionsbehandling inriktas på att minska symtom och underlätta och förbättra funktion i vardagen. Ibland är en operation, där ledytor byts ut, slutligen nödvändigt.

Artros i knä kan ge smärta, stelhet och förstorad led

Vid artros i knät blir brosket som bekläder benändarna i leden reducerat och ibland helt borta. Det bildas benpålagringar vilket syns då knät ser förstorat ut. Stelhet, ledknaster, smärta och svullnad är vanliga symtom. Genom fysioterapeutiskt handledd självbehandling med individuellt anpassad träning förbättras sjukdomstillståndet och därmed aktivitetsförmåga och allmänhälsa.

Kompetensmatchad vård för knäartros

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar eller få diagnos och personlig hjälp direkt via digital artrosskola.

Ny studie visar att digital artrosskola är mycket effektiv, smärtan minskar med 41% samt att funktionen ökar med 48% jämfört med traditionell vård där smärtan minskade med 6% och funktionen ökade med 13%.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar