Shop

Meny

Välj från lista

Behandling vid artros

Behandling vid artros

Artros kan inte botas, men olika typer av behandling kan minska smärta och besvär samt skapa bättre förutsättningar för den viktiga träningen. Vid mer långtgående och omfattande besvär kan lederna bytas ut operativt.


Olika former av behandling vid artros ges beroende på vilken status ledbesväret har och vad patienten önskar. Generellt sett följer behandlingen en behandlingstrappa där den första och viktigaste åtgärden är information och egenvård (träning). Därefter sätts vidare behandling in beroende på allvarlighets- eller besvärsgrad. Vid akut uppkomna artrosbesvär där exempelvis en artrit (ledinflammation) föreligger eller då knät är mycket svullet kan läkemedelsbehandling och injektionsbehandling bli första åtgärd för att avdramatisera tillståndet och skapa förutsättningar för den efterföljande träningen.
Behandlingstrappa vid artros

1. Information, träning, viktminskning och hjälpmedel

Behandling för att minska smärta och öka livskvaliteten sker framför allt genom utbildning av patienten, guidad träning och regelbunden motionsaktivitet. Detta är beskrivet under egenvård och träning vid artros.

2. Smärtstillande behandling vid artros

Akupunktur

Akupunktur har ett robust vetenskapligt stöd för att det minskar smärta och dysfunktion hos patienter med kronisk knäsmärta och en långtidsverkande smärtlindrande effekt kan uppnås after 8-10 behandlingar. Akupunkturbehandling givet samtidigt som medicinering med paracetamol/NSAID har visat sig ge bättre behandlingseffekt än behandling med enbart medicinering.

Medicinering: Paracetamol och NSAID

Om egenvård och artrosskola haft otillräcklig effekt kan medicinering i syfte att lindra smärta påbörjas. Medicineringen påverkar inte artrosen i sig eller utvecklandet av den utan syftet är att minska smärta.
Först kan paracetamol (ingår i bland annat Panodil och Alvedon) provas i dos upp till 4 g (4000 mg) per dygn. Du kan alltså ta två receptfria tabletter med paracetamol upp till fyra gånger under dagen om du är i övrigt frisk och inte samtidigt intar annan medicin. I studier har den smärtlindrande effekten av paracetamol visat sig vara liten vid artros i höft och knä samt att det inte leder till någon förbättring gällande livskvaliteten.
De som inte svarar på paracetamol kan i nästa steg erbjudas NSAID. NSAID innebär ökad risk för magsår varför doseringsprincipen är att använda den minsta verskamma dosen, undvika att använda mer än en typ av NSAID preparat samtidigt, utvärdera nyttan av behandlingen efter en (1) månads medicinering och avsluta denna om ingen effekt har setts samt inte minst att informera patienten att avbryta medicineringen själv om/då smärtan är borta.

Medicinering: Coxiber – COX-2 hämmare

Intagande av läkemedel innehållande Coxiber (COX-2 hämmare) vilket ingår i läkemdedlen Arcoxia och Celebra har visat sig leda till mindre risk för inre blödningar men bör ändå doseras med samma försiktighet som för NSAID då skillnaderna vad gäller övriga biverkningar för denna läkemedelsgrupp inte är helt klarlagda.

Läkemedelsbaserade salvor

Inflammationshämmande salvor (exempelvis voltaren- eller orudis gel) har i några studier visat på god effekt och kan användas enbart eller tillsammans med oralt intagen smärtlindring. En fördel med salvor är att metoden ökar självkontrollen över behandlingen vilket kan bidra till förbättring.

3. Laserbehandling

Behandling med laser har i flera olika studier visat sig hjälpa att lindra symptom vid artros. Våra kroppar påverkas av ljus och laserljuset stimulerar aktiviteten i våra celler och leder till minskad smärta, minskad inflammation, minskad svullnad och främjar läkning.

Fördelar och effekt av laser

 • Inflammationsmodulerande
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt
 • Milda, få biverkningar
 • Det känns inte
 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid

Hyr medicinsk laser av skadekompassen

Vi har tagit fram ett tryggt erbjudande så att du enkelt kan hyra Irradias professionella laser för självbehandling. Det blir en kostnads- och tidseffektiv behandling då du genomför den själv varje dag.

 • Du betalar via swish eller faktura.
 • Du väljer om vi skall skicka den till ditt paketombud eller direkt hem till dig.
 • Du får en retursedel så att du enkelt kan skicka tillbaka den.
 • Det är enkelt förlänga hyran och önskar du köpa loss utrustningen så får du halva hyreskostnaden i rabatt.
 • Du får behandlingsrekommendationer och support

Hyr en laser för självbehandling hemma

4. Injektionsbehandling

Kortisoninjektion

Intraartikulära injektioner med steroidpreparat (kortison) är något som används och har använts flitigt genom åren vid artros. Det finns visst stöd för behandlingsformen i gjorda studier, men effekten visar sig endast hålla 1-3 veckor. Detta överrensstämmer dåligt med klinikers erfarenhet där uppfattningen är att effekten av injektionen ibland kan vara mycket längre än så. Det har dock visat sig svårt att på förhand bedöma vilka patienter som kan tänkas ha god respektive dålig effekt av kortisoninjektionsbehandling.

Ledinjektion med hyaluronsyra

Injecering av hyaluronsyra (vilket utvinns ur tuppens kam, varför injektionen även kallas tuppkamsinjektion) har visat sig ha ungefär samma effekt som vid kortisoninjektionsbehandling hos patienter med besvär av knäartros. Preparatet är dyrt och behandlingen ger bättre resultat om den upprepas veckovis under 3-5 veckor varför socialstyrelsen bedömt att behandlingsmetoden int71 är kostnadseffektiv. Behandlingen får därför bekostas av individen själv utan stöd av skattemedel.

5. Operation och kirurgisk behandling

Det finns olika typer av kirurgisk behandling vilka kan bli nödvändiga vid mer uttalade artrosbesvär. Vilken typ av operation som görs skiljer sig åt beroende på hur ledskadan ser ut och vilken led det rör sig om. Det skall poängteras att endast få av de som drabbas av artros i höft eller knä slutligen kommer behöva genomgå operation. De är viktigt att de som slutligen opereras tränar både före och efter operation för att resultatet av operationen skall bli bra.

Osteotomi

Osteotomi kan erbjudas patienter under 60 år uppvisande en förslitning på antingen inre eller yttre ledytan av knät där krav på fortsatt hög aktivtetsnivå föreligger. Vid osteotomi vinklas tibia (skenbenet) om för att flytta belstningen från den slitna delen i knät till den ”oslitna” delen. Den efterföljande rehabiliteringen är krävande varför åldern hos patienten bör understiga 60 år. Bäst resultat ses hos patienter som uppvisar förslitning i den inre (mediala) kammaren och där hjulbenthet föreligger.

Enkammar artroplastik

Enkammar artroplastik kan väljas då den ena kammaren i knät är drabbat och då den andra är någorlunda intakt samt då patienten är över 60 år. Ledytorna, vanligtvis de inre, byts då ut mot protes. Fördelen mot osteotomi och total artroplastik är kortare sjukhusvistelse och mindre påfrestande rehabilitering.

Dubbelsidig artroplastik

Total ledprotesoperation är en behandlingsåtgärd som vanligtvis leder till mycket gott resultat vad gäller förbättrande av livskvalitet för patienter med måttliga till stora besvär av artros i höft och knä.


Vårdgivare som arbetar med artros

 • Skribent

 • Uppdaterat

  2022-02-16

 • Skriv ut

 • Dela

Läs mer om Artros – flera faktorer minskar din smärta och ökar din aktivitetsförmåga

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar