Shop

Meny

Välj från lista

Frusen skuldra (Frozen Shoulder)

Frusen skuldra, även kallat frusen axel, frozen shoulder och adhesiv kapsulit, är ett smärttillstånd i axeln som karaktäriseras av periodvis stark värk och påtaglig axelstelhet. Prognosen är god men spontanläkning med återvunnen rörlighet och smärtfrihet varierar från individ till individ och är beroende av orsaken till skadan. Frusen skuldra brukar kategoriseras i två huvudgrupper, traumatisk och icke-traumatisk, vilket beskriver orsaken men även ger insikt i det normala sjukdomsförloppet.

Icke-traumatisk (idiopatisk) och traumatisk frusen skuldra

Frusen skuldra burkar delas upp i två huvudkategorier. Dessa är främst kopplade till hur skadan uppkom, men beskriver även sjukdomsförloppet.

Icke-traumatisk frusen skuldra är beteckning för ett smärttillstånd med okänd uppkomst där axelns ledkapsel blir inflammerad och drar ihop sig, vilket leder till en så kallad kontraktur. Detta medför att ledens rörelseomfång tydligt minskar. Sjukdomen karakteriseras av spontan debut med smärta och därefter en gradvis försämrad rörlighet i axeln. Denna progression av symtom kan medföra att det är svårt att vid undersökning säkerställa diagnosen i ett tidigare skede.

Traumatisk frusen skuldra, som namnet tyder, uppstår efter någon form av trauma (våld), stort eller mindre, men kan även komma efter upprepade rörelser. Vid en traumatisk debut är förloppet normalt det samma som vid icke-traumatisk med smärta och tilltagande stelhet. Dock har traumatisk frusen skuldra ofta ett kortare sjukdomsförlopp än icke-traumatisk.

 

 

Behandlingen vid frusen skuldra varierar, ibland kan rätt behandling bryta sjukdomsprocessen och smärtan minskas. Spontan utläkning sker normalt inom 5-24 månader. Operation är sällan nödvändigt.

Kompetensmatchad vård vid frusen skuldra

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar