Shop

Meny

Välj från lista

Behandling vid frusen skuldra

Behandling vid frusen skuldra

Behandling vid frusen skuldra kan skilja sig mellan traumatisk och icke-traumatisk debut. Då spontanläkningen kan ta två år och lidandet kan vara stort kan behandling rekommenderas.

Vid icke-traumatisk frusen skuldra brukar injektionsbehandling vara ett alternativ, oavsett stadie. Fysisk aktivitet och så kallad kapseldistraktion eller mjukdelsbehandling kan användas om kortisoninjektion ej är aktuellt eller i kombination med detta.

Vid traumatisk frusen skuldra rekommenderas olika typer av behandlingar beroende på vilket stadie som sjukdomen befinner sig för att antingen bromsa sjukdomsutvecklingen, korta sjukdomstiden eller lindra besvären.

Injektionsbehandling

Olika typer av injektioner mot frusen skuldra har givits sedan länge och olika studier har genomförts. Injektionsbehandling har testats både extraartikulärt (utanför leden) för att minska värk och intraartikulärt (i leden) för att åstadkomma uttänjning av ledkapseln och för att motverka inflammation.

Oavsett debut typ har intraartikulära kortisoninjektioner i olika studier uppvisat god effekt i upptill 80 % av fallen. Det ger lindring mot i första hand värk och smärta, framför allt i det initiala skedet. Dock är lindringen vanligen endast temporär. Viss litteratur tyder på att  bäst effekt uppnås med upprepade behandling inom 3 månader efter symptom. Injektionerna kan då ges i en serie efter ett givet tidsintervall. Ställningstagande om injektionsbehandling tas alltid av behandlande läkare så det kan finnas orsaker till att injektionsbehandling inte är lämpligt.

Injektionsbehandling i kombination med fysisk aktivitet tycks hjälpa bättre än enbart injektionsbehandling eller enbart träning.

Kortisoninjektion i Stockholm

Kortisoninjektion i Göteborg

Kortisoninjektion i Malmö

Fysisk aktivitet

Fysioterapeuter/sjukgymnaster och naprapater kan bistå med instruktioner i bästa möjliga träning för att inte reta symtomen och samtidigt bibehålla muskelstyrka. Under den smärtsamma fasen av sjukdomsförloppet fokuserar träningen framförallt på lättare träning och töjning utan att gå ut i det aktuella ytterläget. I de senare stadierna kan töjning och träning bli mer intensiv för att påskynda förloppet.

Manuell behandling med kapseltöjning och kapseldistraktion

Kapseldistraktion är en mobilisering av kapseln som kan göras då injektionsbehandling inte är aktuellt. Det används främst vid icke-traumatisk frusen skuldra och vid traumatisk om kapseltöjning eller injektionsbehandling inte ger önskat resultat. Detta kan utföras av sjukgymnast, naprapat eller läkare.

Kapseltöjning innebär att rörelseomfånget tas ut i den drabbade leden av en vårdgivare, töjningen är metodisk och utförs med försiktighet. Kapseltöjning kan leda till minskade smärtsymtom och ökad rörlighet, framförallt om symtomen är lättare vid traumatisk frusen skuldra (stadie 1 och 2a).

Andra former av mjukdelsbehandling kan användas för att minska symtomen.

Laserbehandling

Laserbehandling är en smärtfri och biverkningsfri behandlingsmetod som med fördel kan användas för att lindra smärta och inflammation och främja läkningsprocess i kroppen vid frusen skuldra.

Du kan få hjälp med laserbehandling på en fysioterapi klinik eller hyra en laser för självbehandling.

Smärtstillande medicinering

Inflammationsdämpande medicin som Diklofenak, Brufen och Voltaren kan lindra smärtan under den första smärtfulla fasen.

Kortisontabletter

Kortisontabletter har i studier visat på tillfälligt minskad smärta och tillfälligt förbättrad rörlighet. Effekten varade dock inte mer 3-6 veckor.

Mobilisering under nedsövning

Patienten sövs ner och kapseln bryts upp. En direkt förbättring av smärta och rörlighet ses efter operation. Smärta och rörelseinskränkning kvarstår dock under resterande utläkningsfas och efterföljande rehabilitering men i lägre skala. Slutresultatet är inte bättre än utan operation.

Operation

Hos äldre och/eller bensköra patienter väljs ibland operation istället för mobilisering under nedsövning för att undvika de komplikationer som en kraftig mobilsering kan leda till hos denna patientgrupp. Ett operativt ingrepp innebär dock risk för andra komplikationer.

  • Skribent

  • Granskare

    Gert Persson, legitimerad läkare specialist i allmänmedicin och företagshälsovård

  • Uppdaterat

    2022-02-16

  • Skriv ut

  • Dela

Läs mer om Frusen skuldra (Frozen Shoulder)

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar