Shop

Meny

Välj från lista

Behandling vid hälsporre (plantar fasciit)

Behandling vid hälsporre (plantarfasciit)

Behandling vid hälsporre (plantarfasciit) syftar till att påskynda läkning eller ge avlastning och mindre besvär under utläkningstiden.

Hälsporre kan orsaka stark smärta och kraftigt minskad aktivtetsförmåga vilket mer eller mindre påverkar vardagen för drabbade. Skadan läker ut av sig själv men det kan ta flera månader och ibland år. Det finns dock bra sätt att avlasta den överbelastade vävnaden med hälkoppsinlägg, skoinlägg och tejpning samt metoder att stimulera läkning i vävnaden med egenvård och övningar, med stötvågsbehandling, laserbehandling, EPTE och ibland med kortisoninjektion.

Läs mer om hälsporre


Hälkoppsinlägg vid hälsporre

Hälkoppsinlägg är ett individuellt gjutet specialinlägg som ger en särskilt bra avlastning av plantarfascians fäste mot och under hälbenet. Vid första ögonkastet ser inlägget egentligen inte klok ut. Den ser snarare hård och otrevlig ut. Men tillverkningsförfarandet och dess egenskaper skapar motsatt upplevelse då den sitter under foten i skon. Dess djupa hälkopp med perfekt anpassning för din fot skapar ett gediget stöd för både din häl och hälkudde samt din hålfot. Den hindrar din hälkudde att plattas ut under belastning och skapar därmed en bättre dämpning mot kompressionskrafterna från underlaget samtidigt som stödet i hålfoten hindrar foten att pronera eller tappa hålfotens höjd under belastning. Vanligtvis uppstår en direkt minskad smärta vid stående i hälkopparna. I vetenskapliga studier på barn med hälsmärta visar den sig leda till betydligt tjockare hälkudde, minskat maximalt tryck under hälen, minskad smärta under belastning samt snabbare utläkning.


Ortopediska skoinlägg (fotbäddar)

Individuellt tillverkade ortopediska skoinlägg kan ge mycket god avlastning av plantarfasciasenan och dess fäste mot hälbenet samt omgående lindring av besvären. Den avlastning som skoinläggen ger gör att du kan gå och stå med minskade besvär och med en mer normal belastningsbild och normalare gångmönster. Vanligtvis uppstår en direkt minskad smärta. Ett styvt inlägg med djupt uppbyggd häl ger förutom stöd för hålfoten även en uppsamling av hälkudden vilket ökar dämpningen för hälen.


Stötvågsbehandling (shockwave therapy) vid hälsporre (plantar fasciit)

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med hög frekvens och ett givet tryck bearbetar den skadade vävnaden. Behandlingen stimulerar läkningsprocessen i vävnaden och den har ofta god effekt vilket resulterar i att många individer blir bra eller mycket bättre på 3-5 behandlingar. I kombination med ökad avlastning av vävnaden genom fotortosen eller skoinlägg kortas troligen läkningstiden ytterligare. Stötvågsbehandling kan göra ont att få, men det är stor variation i huruvida man tycker att det smärtar. Generellt kan sägas att ju mer irriterad hälsporren är desto mer värk kan kännas under själva stötvågsbehandlingen. De flesta upplever att det är mer eller mindre ”gott-ont” och upplevs så gott som alltid som klart uthärdlig.


Tejpning av häl och hålfot

Att med hjälp av tejp avlasta plantarfascian under några veckor är en behandlingsmetod som fungerar bra. Tejpen läggs så att stödet för hälkudden och fotvalvet ökar och ofta upplevs en direkt minskad belastningssmärta. Tejpningen skall göras om varje vecka, fem veckor i följd. En del blir helt bra av denna behandling och en del behöver ytterligare behandling med exempelvis fotortos, skoinlägg eller stötvågsbehandling för att bli frisk. En del reagerar på tejpens klister och huden blir då irriterad och kan klia och rodna. Behandlingen bör då avbrytas.


Medicin – smärtstillande och antiinflammatorisk (NSAID) vid hälsporre

Smärtnedsättande medicin som paracetamol lindrar smärtan men påskyndar inte läkningen. Två receptfria tabletter kan tas upp till fyra gånger om dagen om man är frisk och inte samtidigt intar annan medicin. Vid tveksamhet så samråd med din vårdcentral.
Inflammationshämmande medicin (NSAID) lindrar smärtan och dämpar inflammation och kan provas. NSAID har dock bieffekter som ökad risk för magsår varför de skall intas med försiktighet. Besvären kan återkomma då tablettkuren avslutas.


Injektionsbehandling

En eller två kortisoninjektioner i fästet kan ha god effekt mot hälsporre (plantarfasciit). Denna behandling brukar provas först då ovanstående behandlingar och åtgärder ej hjälpt. Det finns vissa risker med kortisoninjektioner och det bör utföras av specialist i ortopedisk medicin eller en van läkare. Det är viktigt att den placeras ordentligt i fästet så att preparatet inte filtreras ut i själva hälkudden eftersom detta förstör fettvävnaden där. Efter en kortisoninjektionsbehandling bör man vara särskilt försiktig med att belasta senvävnaden under de följande 1-2 veckorna för att minska risken för ruptur av plantarfascian. Därefter bör patienten kallas på återbesök och utvärdering.


Kirurgisk behandling

I sällsynta fall, vid långvariga besvär där vävnaden inte svarat på övriga behandlingsmetoder kan operation bli nödvändigt. Skadad vävnad skärs då bort eller så görs en avlossning av plantarfascian från dess fäste med förhoppning om att den följande nyläkningen skall ge bättre resultat än innan. Detta görs först om ingen annan behandling har fungerat och sällan på besvär kortare tid än ett år.


Boka tid till vårdgivare som arbetar med hälsporre

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2024-03-24

  • Skriv ut

  • Dela

Läs mer om Hälsporre

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar