fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Meniskskada

Den knäskada som drabbar den stötdämpande och stabiliserande broskdelen (menisken) i knät kallas meniskskada. Skada i menisken uppstår vanligen i samband med ett trauma där knät vrids i ett belastat och böjt läge, som till exempel vid en snabb vändning. Det är en vanlig skada bland unga idrottare och främst inom fotboll-, innebandy-, handboll eller skidåkning. Den som har drabbats av en meniskskada besväras av smärta i den så kallade ledspringan och vanligast i den på insidan av knät. Svullnad, låsningar och svårighet att sitta på huk eller att utföra snabba vändningar är också vanliga symtom.
Behandlingen vid meniskada skiljer sig åt beroende på typ av meniskskada. Akuta meniskskador, främst i den yngre befolkningen, går ibland att reparera genom operation. Vid så kallade degenerativa meniskskador kan goda resultat uppnås genom rehabiliteringsträning och operation kan ofta undvikas. Då meniskskadan leder till upprepade låsningar i knät är det i många fall indikation på operation.

Olika typer av menisskador

Menisken kan få olika typer av skador beroende på vilka krafter som sker vid skadetillfället och vilken ålder personen är i. Vissa skador är vanligare och de kan ge upphov till olika symtom.

Träning och behandling vid menisksskada

Träning och övningar är den första behandlingen vid de flesta typer av skador i menisken. Smärtlindrande behandling, knäskydd och mjuka skor kan underlätta rehab samt minska besvären i vardag och idrott under det att knäfunktionen normaliseras.

Boka vård för meniskskada

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar