fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Diagnostik av meniskskada

Klinisk undersökning och anamnes utgör grunden för diagnostisering av potentiell meniskskada. Vid tveksamhet kan MRT användas för att fastställa diagnos. MRT kan även bidra med information inför beslut om operativ åtgärd.

Under anamnes beskriver den drabbade av akut meniskskada ofta ett skadetillfälle där knät har belastats, böjts och vridits samtidigt, som till exempel vid en snabb vändning. Idrottare inom fotboll, innebandy, handboll och skidåkning är därför mer utsatta. För individer som drabbats av degenerativ meniskskada finns ett trauma inte alltid med i anamnes då lättare vridrörelser kan orsakat skadan.

I den kliniska undersökningen kan med fördel olika tester för meniskerna användas för att bekräfta misstanke om skada. Thessaly test är ett mycket enkelt test i vilket patienten står på det skadade benet med lätt böjt knä och roterar inåt och utåt. Om symtomen reproduceras av rörelsen anses testet vara positivt och anses ha god specificitet och sensitivitet (1). McMurray’s test är ytterligare en manövrar som används vid diagnostisering av meniskskada. Vid McMurray’s test palperar terapeuten ledspringan varpå knät förs in i max flexion. Därefter in- och utåtroteras och samtidigt sträcks knät ut i full extension. Testet anses vara positivt vid reproducerad smärta och samtidigt knäpp som hörs eller känns i ledspringan. McMurray’s test anses ha god specificitet men sämre sensitivitet (2).

  • Harrison BK, Abell BE, Gibson TW. The Thessaly test for detection of meniscal tears: validation of a new physical examination technique for primary care medicine. Clin J Sport Med 2009
  • Scholten RJ, Deville WL, Opstelten W, Bijl D, van der Plas CG, Bouter LM. The accuracy of physical diagnostic tests for assessing meniscal lesions of the knee: a meta-analysis. J Fam Pract 2001

Vårdgivare som diagnostiserar meniskskada

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2016-03-24

  • Skriv ut

  • Dela

Läs mer om Meniskskada

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar