Shop

Meny

Välj från lista

Behandling vid nackspärr

Behandling vid nackspärr

McKenzie och OMI

Då orsaken anses bero på disken instruerar fysioterapeuter utbildade inom OMI och McKenzie speciella övningar vilka skall upprepas flera gånger under dagen. Detta i kombination med fokus på god hållning och undvikande av framåtböjningar av nacken mellan dessa övningar. Rätt specifik övning provas fram och vid behov läggs manuell mobilisering och smärtlindrande behandling till.

OMT

I det akuta skedet kan eventuellt manuella metoder tillämpas hos sjukgymnast eller kiropraktor men i de flesta fall går smärtan över av sig själv. De flesta utövarna av OMT använder en kombination av manipulation, mobilisering, massage och neuromuskulär behandling och det syftar till att minska smärta och normalisera eller bibehålla funktion i rörelseapparatens vävnader. Studier har visat att OMT ger effekt på akut nacksmärta.

Styrke- och rörlighetsträning

Nedsatt uthållighet av nackmusklerna kan vara en bakomliggande orsak till nackspärr. Ett förebyggande program för att stärka nackmuskulaturen kan utarbetas tillsammans med fysioterapeut.

Traktionsbehandling

Traktionsbehandling innebär att nackkotorna separeras manuellt av terapeuten för att avlasta vissa rörelsesegment och minska trycket på nervstrukturer i nacken.

Massage och stretching

Massage och stretching är metoder som kan fungera för att lindra smärtan och öka rörligheten i nacken.

Akupunktur

Är smärtan så stark att smärtlindring krävs kan akupunktur provas vid nackspärr. Akupunktur har visat sig vara effektivt för kronisk nacksmärta.

TENS (Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering)

TENS ger enligt en studie det bästa behandlingsresultatet vid behandling av den akuta nacken jämfört med nackkrage och manuell terapi (rörelseorganen 61).

Ergonomisk rådgivning

Ergonomisk rådgivning är en viktig del i behandlingen av smärta och funktionsstörning i nacken. Fysioterapeuten eller ergonomen kan i vissa fall besöka arbetsplatser för att hjälpa till att identifiera risksituationer och ge råd om hur de kan avhjälpas. Sittställningar och arbetstekniker kan behöva justeras för att förebygga besvär från nacke, rygg och skuldror.

Läkemedel

Receptfria smärt- och inflammationshämmande läkemedel kan tas (NSAID).

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2014-03-17

  • Skriv ut

  • Dela

Läs mer om Nackspärr (akut torticollis)

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar