Shop

Meny

Välj från lista

Patellaluxation och subluxation (knäskålen ur led)

Patellaluxation och subluxation av knäskålen (knäskålen ur led)

Patellaluxation är en knäskada som innebär att knäskålen disloceras (vrids ur led) ur dess fåra i lårbenet. Patellaluxation kan orsakas av en snabb vridning av knät som till exempel vid en piruett eller som följd av ett slag mot knäskålen. Knäskålen kan helt disloceras ur fåran eller överdrivet föras mot fårans kant, en så kallad subluxation. Den vanligaste formen av patellaluxation är lateral luxation då knäskålen disloceras till knäts utsida. Patellaluxation är vanligast i åldrarna 20-30 och för gymnaster eller dansare. Vid akut luxation där knäskålen stannar utanför fåran är det viktigt att söka vård så att knäskålen reponeras tillbaka i fåran. Efter en luxation eller vid subluxation rekommenderas sjukgymnastik för att skynda på läkning och motverka återkommande besvär.

Patellaluxation och Subluxation

Begreppet patellaluxation omfattar flera olika typer av luxation där de vanligaste typerna är lateral luxation och subluxation av knäskålen.

Patellaluxation

Den vanligaste formen av patella luxation är lateral luxation där knäskålen disloceras utanför dess fåra i lårbenet mot utsidan av knäleden. Knäskålen kan även disloceras in mot insidan av knät eller upp emot ovansidan av knät. Detta är dock mer ovanligt och ofta även mer allvarligt.

Patella subluxation

Subluxation innebär att knäskålen inte till fullo disloceras utanför lårbenets fåra utan glider överdrivet ut mot fårans kant. Det kan medföra obehag och en känsla av instabilitet i knät.

Knäluxation

Knäluxation (stukat knä) skiljer sig från patella luxation genom att istället för att knäskålen vrids ur den fåra som den glider igenom vrids istället lårbenet ur position mot underbenet. Knäluxation är en allvarlig traumatisk skada som ofta innefattar stora skador på ligament i knät.

Symtom

Vid patellaluxation upplever den drabbade kraftig smärta och att knäskålen är placerad utanför sin fåra i lårbenet. Vanligt är också att knät är svullet och att individen är känslig för tryck över knäskålens inre kant och/eller strax ovanför den inre ledspringan i knät.

Vid subluxation av patella beskrivs ofta ett återkommande besvär med smärta, svullnad, låsningar eller klickande ljud från knäskålsleden. Smärtan är ofta lokaliserad till undersidan eller den yttre kanten av knäskålen.

Så ställs diagnosen

En klinisk undersökning räcker för att diagnostisera patella luxation. Vid undersökning är knäskålen dislocerad utanför dess fåra i lårbenet. Individen beskriver ett skadetillfälle där knät upplevs ge vika följt av kraftig smärta. Vid skadetillfället kan även ett poppande ljud förekomma.

Röntgen används främst efter repositionering av knäskålen efter patellaluxation. Detta då det kan förekomma frakturer eller lösa fragment som följd av luxation och repositionering.

Diagnosen subluxation kan vara något svårare att konstatera då knäskålen inte är tydligt dislocerad vid undersökningstillfället. Subluxation av knäskålen är ofta ett återkommande besvär och det föreligger ofta en luxation tidigare i historien. Det är därför viktigt för diagnostisering med en noggrann sjukdomshistoria av tidigare skador eller förekomst av riskfaktorer. Detta i kombination med en klinisk undersökning där andra skador utesluts och där knäskålens stabilitet undersöks med hjälp av till exempel ett moving patella apprehension test.

När och var ska jag söka hjälp för diagnos och behandling

Vid en patellaluxation är det viktigt att söka vård på en akutmottagning eller på en vårdcentral så att knäskålan kan reponeras. Om knäskålan reponerar av sig själv rekommenderas att följa de råd gällande PRICE/POLICE-regim initialt (se nedan under stycket om egenvård). Även om knäskålen reponeras av sig själv är det viktigt att söka vård då traumat kan orsaka följdskador på skelett och brosk.

Behandlingen består företrädesvis av rehabiliteringsträning och fysioterapi, men operation kan bli nödvändig om instabilitetsbesvär eller broskyteskador föreligger.

Egenvård vid patella luxation

I de fall då knäskålen reponeras av sig själv eller vid subluxation av knäskålan är det viktigt med ett lämpligt akut omhändertagande. Vila, kyla, kompression och högläge, så kallad PRICE/POLICE-regim, rekommenderas alltid vid traumatiska skador.

Regimen bör hållas under de första 3 dygnen efter en akut skada.

Övningar & Rehabilitering

Efter patellaluxation eller subluxation bör övningar och rehabilitering fokusera på att bibehålla rörligheten i leden och främja cirkulation. Ganska snart efter skadetillfälle kan även lättare styrke- och rörelseträning upptas. Träningen ska inte provocera smärta och tilltagande svullnad eller stelhet bör undvikas.

Orsak och skademekanism

Patellaluxation kan uppstå vid en snabb vändning eller vridning av knät eller som följd av ett direkt trauma mot knäskålen. Den vanligaste skademekanismen är då foten är i kontakt med marken och knät är lätt böjt samtidigt som det vrids eller roteras, till exempel vid en piruett eller en snabb vändning under löpning eller skridskoåkning.

Vid patellaluxation är det även vanligt med en ruptur eller uttöjning av de ligament som håller knäskålen på plats. Sådana ligamentskador kan leda till problem med återkommande subluxationer.

Vilka drabbas

Luxation av knäskålen drabbar främst individer i 20-30 års ålder men även yngre individer med övervägande risk för unga tjejer. Aktiva inom idrotter som gymnastik och dans, där knäna belastas genom vridande rörelser lider en ökad risk. Även inom kontaktidrotter så som basket och handboll förekommer luxation. Ett flertal faktorer har kopplats till återkommande besvär med luxation av knäskålen:

 • Generell ledlaxitet
 • Felställningar av knän
 • Överrörliga knäskålar
 • Stramhet i Iliotibialbandet
 • Patella alta (högt stående knäskål)
 • Svaghet i vastus medialis obliqus

Hur kan knäskålsluxation undvikas eller förebyggas?

Knäskålsluxation förebyggs bäst genom att aktivt motverka riskfaktorer som stramhet i iliotibialbandet, svaghet i vastus medialis obliqus samt instabilitet av knä och knäskål. Regelbunden träning av knästabilitet och stretching kan leda till en god fördelning av krafter över muskler och leder under aktivitet och på så vis förebygga luxation eller subluxation.

Referenser:

Atkin, D. M., Fithian, D. C., Marangi, K. S. et. al. (2000). Characteristics of Patients With Primary Acute Lateral Patellar Dislocation and Their Recovery Within the First 6 Months of Injury. The American Journal of Sports Medicine

Mäenpää, H. & Lehto, M. U. K. (1995). Surgery in acute patellar dislocation – evaluation of the effect of injury mechanism and family occurrence on the outcome of treatment. British Journal of Sports Medicine.

Stefancin, J. J. & Parker, R. D. (2007). First-time Traumatic Patellar Dislocation: A Systematic Review. Clinical Orthopaedics and Related Research.

 • Skribent

 • Uppdaterat

  2022-10-28

 • Skriv ut

 • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar