Shop

Meny

Välj från lista

Plattfot och lågt fotvalv hos vuxna

Plattfot, även kallat pes planus, innebär en avsaknad eller förlust av det inre fotvalvet, och är ofta förknippat med en ökad pronationsrörelse av foten vid belastning. Plattfot delas upp i medfödd eller förvärvad samt flexibel eller rigid plattfot.

De flesta med plattfot drabbas inte av några symtom och kräver ingen behandling. De symtom som kan beskrivas är smärta i häl och hålfot samt att det föreligger en något ökad risk för andra skador som kan orsaka symtom. Vid förvärvad plattfot med dysfunktion och skada på tibialis posterior kan individen uppleva smärta kring den inre fotledsknölen, kring insidan av hålfoten och kring den yttre fotledsknölen.

Behandling vid plattfot innebär främst träning för fot och underbensmuskulatur och avlastning med prefabricerade eller specialanpassade skoinlägg. Aktivitetsmodifiering kan vara nödvändigt under en tid för att reducera symtom.

Vård vid plattfothet hos vuxna

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar