Shop

Meny

Välj från lista

Reumatism – reumatiska sjukdomar

Reumatism och reumatiska sjukdomar

Reumatism är samlingsnamnet för olika former av reumatiska sjukdomar vilka kan drabba alla åldrar, men är generellt vanligare bland kvinnor än män och de gemensamma typiska symtomen är smärta och sämre rörelsefunktion.

Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar där de vanligaste drabbar skelett, leder och muskler som vid artros, reumatoid artrit (RA) och spondylartriter, där Bechterews sjukdom  och psoriasisartrit är de vanligaste formerna. Mindre vanliga är de reumatiska systemsjukdomarna och vaskuliterna som SLE, Sjögrens sjukdom och Temporalisarterit.

Artros är den vanligaste formen av reumatiska sjukdomstillstånd och drabbar våra leder med smärta och minskad rörlighet samt funktionsförmåga. De vanligaste artrossjukdomarna är knäartros, höftartros, tumbasartros samt artros i fingrar, axel och fot. Behandling, framför allt i form av information (kunskap) samt medicinsk träning, hjälper mycket bra vid artros.

 

  • I gruppen inflammatoriska reumatiska sjukdomar där RA, Bechtrews sjukdom och psoriasisartrit ingår kan, på grund av den kroniska inflammationen, även andra organ drabbas som ögon, tarm och hud.

 

  • I gruppen reumatiska systemsjukdomar ingår mindra vanliga sjukdomar som SLE, polymyosit och Sjögrens syndrom.

 

  • I gruppen vaskuliter ingår Wegeners granulomatos och Temporalisarterit (TA) vilka innebär reumatisk inflammation i blodkärl.

Kompetensmatchad vård vid reumatism

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

  • Inflammatoriska reumatiska sjukdomar (artritsjukdomar)

  • Reumatiska systemsjukdomar

  • Vaskuliter (inflammation i kärl)

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar