fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Rotatorkuffskada

Rotatorkuffskador är en av det vanligaste orsakerna till axelsmärta. Skadans omfattning kan variera från överansträngning och tendinopati till delvisa senrupturer och kompletta senrupturer i flera av rotatorkuffens muskelsenor.

Rotatorkuffen är en muskelgrupp som tillsammans bidrar till stabilitet och möjliggör ett stort rörelseomfång och stor funktion i våra axlar. De fyra muskler som innefattas i denna grupp är supraspinatus, infraspinatus, subscapularis och teres minor.

Symtom vid rotatorkuffskada varierar mycket från individ till individ. Smärta och svaghet är vanligt förekommande symtom, även om de inte alltid förekommer. Den exakta orsaken till smärta och svaghet vid rotatorkuffskada är inte helt klarlagd, individer med mer omfattande rotatorkuffskador kan vara helt symtomfria medan individer med små delvisa skador kan lida av svår smärta. 

Skador på rotatorkuffen är vanliga, speciellt med stigande ålder. Skadan debuterar ofta med en partiell skada på supraspinatus senan, som därefter kan utvecklas till en komplett ruptur, följt av skador på övriga senor i rotatorkuffen.

Behandling vid rotatorkuffskador är framförallt rehabträning och smärtlindring men i vissa fall kan operation vara nödvändigt för att återfå funktion och minska smärta.

I denna artikel kommer vi att diskutera symtom, diagnostisering och behandling vid rupturer och bristningar i rotatorkuffens senor. För information om tendinopati i rotatorkuffens senor finns artiklar som berör dessa under rubriken “Differentialdiagnoser” nedan.

Vård vid Rotatorkuffskada

Du kan få hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar. Du kan även hyra en hemlaser för daglig behandling hemma.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar