fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Senskada (tendinit, tendinos, tendinopati)

En senskada, även kallad tendinopati eller tendinos, är en mycket vanligt form av skada. Senskador kan uppstå som följd av ett trauma mot senan eller, mer vanligen, överansträngning av senan. En senskada kan drabba alla senor i kroppen men är mer vanliga för hälsenor, knäskålssenor samt axel- och armbågens senor. Tydliga tecken på en senskada är en lokal förtjockad sena samt en långvarig smärta vid användning av muskulaturen och vid tryck mot senan.

Tidigare användes ofta begreppet tendinit för att beskriva en senskada. Tendinit betyder inflammation i en sena, vilket ansågs förklara symtomen. Idag vet man dock att inflammation endast i liten utsträckning är närvarande vid en senskada, vilket förklarar att behandling som syftar till att dämpa inflammationen enbart bidrar smärtlindring under kort tid. Efter undersökning av drabbade senor vet man nu att orsaken till en förtjockad och smärtsam sena snarare beror på en felläkningsprocess, en tendinopati.

Forskning har visat att senor kan befinna sig i olika stadier, och symtomen förändras beroende på vilket stadie senan befinner sig i. De som omnämns är:

  1. Normal senstruktur
  2. Reaktiv fas
  3. Felläkningsfas (tendon dysrepair)
  4. Degenerativ fas

Läs mer ingående om detta under rubriken – Vad är senskador/tendinopatier?

Ultraljudsbild på en kalkinfällning i supraspinatus-senan i axeln

Kompetensmatchad vård för senskador (tendinopatier)

Du kan få vår hjälp via video eller genom att boka en tid för ett fysiskt besök till någon av våra mottagningar.

Vi hjälper dig med diagnos och personlig åtgärdsplan rörande behandling, egenvård, avlastande ortoser och hjälpmedel.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar