fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Stroke (hjärnblödning och infarkt)

Stroke eller slaganfall är en av våra folksjukdomar. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste kroppsliga orsaken till långtidssjukvård.

Stroke är ett samlingsnamn för det tillstånd med plötsliga symptom som uppstår då en del av hjärnan drabbas av ischemi (syrebrist). Syrebristen uppkommer till följd av antingen en blodpropp (infarkt) eller en bristning i något kärl (hjärnblödning). Hjärninfarkt är vanligare än blodpropp och sker i 85% av fallen och blödning i 15% [1]. Vid en hjärninfarkt täpper en blodpropp till ett kärl och orsakar syrebrist i det området. De berörda nervcellerna skadas eller dör snabbt (inom minuter) om inte proppen löses upp. Vid hjärnblödning förstörs nervcellerna i det berörda området och det kan bildas tryckökning i hjärnan.

En form av stroke kallas TIA-transitorisk ischemisk attack. Symptomen är desamma som vid en stroke men de är övergående (vanligtvis inom några minuter eller timmar) och ger inga bestående skador. Stroke kommer ofta plötsligt och utan förvarning. Ibland uppstår stroke under natten och personen vaknar med symptom och det kan även hända att symptomen stegras successivt under ett dygn. Ett av de vanligaste symptomen är svaghet eller förlamning av varierande grad i en kroppshalva (den motsatta sidan från där skadan är lokaliserad i hjärnan drabbas).

Diagnos och behandling

Det är oerhört viktigt att den som misstänks ha drabbats av stroke kommer till sjukhus så snabbt som möjligt. Ring 112 och åk till närmaste akutmottagning. Ju snabbare diagnosen ställs och insatser sätts in, ju fler liv kan räddas och risken för kvarstående funktionsbortfall minskar.

Se akuttest för vägledning.

 

Ring 112

Rehabilitering efter stroke

För hjälp med rehabilitering efter en stroke kan du boka ett besök till din primärvårdsmottagning eller hos en mottagning i vårt register.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar