fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge kallas den överbelastningsskada som drabbar senfästen på armbågens utsida. Skadan leder till smärta kring armbågens och/eller underarmens utsida då musklerna som lyfter handryggen uppåt belastas. Vid mer uttalade besvär kan det göra ont även vid vila och armen kan göra ont att räta ut. Skadan och smärttillståndet är mycket vanligt och drabbar vanligtvis medelålders personer. Prognosen är god men besvären kan bli långvariga om ingen belastningsförändring görs och provocerande aktivitet fortsatt genomförs. Det finns bra egenvård i form av träningsprogram att göra samt att behandling kan hjälpa till att lindra besvär och snabba på läkning.

Ont i armbågen - tennisarmbåge

Symtom vid tennisarmbåge

  • Ömhet, värk eller smärta på armbågens utsida
  • Ont att greppa hårt med handen
  • Ont att greppa och lyfta något med handryggen uppåt som till exempel ett mjölkpaket eller en stekpanna.
  • Ont att greppa och vrida eller skruva något som exempelvis en skruvmejsel
  • Ont och stelt att räta ut armbågen
  • Smärta eller värk som strålar ner utsida/ovansida underarmen

Symtomen vid tennisarmbåge är framför allt smärta placerad på utsidan armbågen. Smärtan kan stråla ner längs utsida/ovansida underarmen samt att armbågen kan bli stel och göra ont att räta ut. Vid milda besvär upplevs bara svag värk vid viss belastning men vid stora besvär kan det vara en stark molvärk även vid vila samt en skarp smärta då utsidans muskler belastas. Det gör ont att greppa och lyfta ett mjölkpaket, en kastrull eller stekpanna.

Egenvård – egen behandling

Det är viktigt att först minska på den aktivitet som retar upp smärtan. Gör förändringar i din arbetsmiljö och kontakta en ergonom om du vill ha bra hjälp med detta. Man kan använda ett skydd vid tennisarmbåge, armbågsskydd (epicondylit bandage) samt handledsskydd samt smärtstillande läkemedel för att lindra besvären. Man kan stretcha musklerna och träna dem genom medicinsk/läkande träning.

Behandling

Olika behandlingar erbjuds i vården och dessa kan lindra smärtan och påskynda läkning.

När och var skall jag söka vård och behandling?

För diagnostik och behandling av tennisarmbåge på mottagning, sök här.

Hitta vård

Orsak till tennisarmbåge

Skadan uppstår då musklerna på underarmens utsida fått för stor belastning. Det kan ha berott på ett tillfälligt tungt lyft eller efter för ensidig eller långvarig belastning. Det är vanligt att drabbas om man tillfälligt gjort en aktivitet som man inte är van vid. I änden av muskeln sitter en sena som förmedlar muskelkraften upp i senans fäste på armbågens utsida. Till en början kan en inflammation uppstå i senan, vilken är en naturliga del i den första reakiva fasen i senans läkningsprocess, men inflammationen försvinner efter några dagar. Om senan fortsatt belastas för mycket och utan vila förvärras senskadan och man riskerar slutligen att få en degenerativ förändring i senan. Degenerativa senförändringar är ofta irreversibla vilket betyder att de med både egenvård och behandling är svåra att normalisera.

Du kan läsa mer om senskadors olika faser och vilken typ av egenvård och behandling som rekommenderas i dessa i artikeln om senskador.

Prognos

Skadan läker vanligtvis av sig själv, men det är viktigt att vila från den aktivitet eller belastning som orsakade skadan. Om ingen förändring görs finns risk för bestående förändringar i senan med långdragna besvär och där belastningskänslighet och smärta kan kvarstå i år.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar