fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Klinisk undersökning och diagnostik

Klinisk undersökning och diagnostik

Klinisk undersökning och diagnostik innefattar att tolka patientens anamnes (sjukhistoria) samt fynden (kliniska tecken) från den kroppsliga undersökningen och uttrycka detta i en diagnos eller ett sjukdomstillstånd. Olika sjukdomstillstånd uppvisar olika så kallade “kliniska bilder” och när symtom och kliniska tecken samstämmer med en klinisk bild kan vårdgivare presentera en möjlig relaterad diagnos. Syftet med klinisk diagnostik är förutom att finna själva sjukdomstillståndet och diagnosen även att söka efter vad som kan ha orsakat sjukdomstillståndet. Det kan till exempel handla om en överbelastning, en icke gynnsam hållning eller felaktigt rörelsemönster. Utifrån en sammanställning av diagnos och eventuell bakomliggande orsak föreslår vårdgivaren lämpliga åtgärder som belastningsjustering, behandlingsalternativ och egenvård för att patientens tillstånd skall förbättras fortast möjligt.

Anamnes

Anamnesen är patientens sjukhistoria. Patienten berättar och vårdgivaren ställer frågor om patientens symtom: Vad är det för typ av besvär? Var i kroppen placerar sig symtomen? Hur uppkom de? När uppkom de? Vad är det som påverkar symtomen till det bättre respektive till det sämre? Har besvären funnits tidigare? Finns de i släkten? Hur påverkar de vardagen; arbetsliv, familj- och hem och fysisk aktivitetsförmåga? Vad är önskemålet med besöket? Finns det speciella andra mål som önskas uppfyllas?

Kroppsundersökning – status

Vid kroppsundersökningen stressas och testas olika vävnader i syfte att finna den vävnad som ger upphov till symtom och besvär samt bedöma omfattningen eller allvarlighetsgraden av sjukdomstillståndet. Vid kroppsundersökningen noteras också vävnaders tillstånd och eventuell avvikelser från det normala om det det kan tänkas ha bidragit till uppkomsten av sjukdomstillståndet eller för att lyfta risker för potentiella andra sjukdomstillstånd.

Diagnos – bedömning

Målet med den kliniska diagnostiken är att i ord uttrycka sjukdomstillståndet (skadan eller sjukdomen) så specifikt som möjligt, vilket även kallas diagnos eller klinisk diagnos. Den kliniska diagnosen är inte alltid detsamma som ICD-10 koder vilka är en typ av “register-diagnoser” vilka behövs för att kunna klassificera och registrera sjukdomstillstånd och kontakt med sjukvården för beräkningar, analys och planering av sjukvård. Dock strävar man efter att ICD-10 koderna skall representera de olika kliniska diagnoserna så väl och precist som möjligt.

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2014-10-21

  • Skriv ut

  • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar