Meny

Välj från lista

KBT (kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT kan ges till individer, par och grupper och syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana, och därigenom minska symtom samt förebygga att de återkommer.

KBT behandling

Jag erbjuder KBT behandling. Du kan boka tid till mig genom att klicka på de gröna boka-tid knapparna till vänster.

Psykosociala arbetsmiljön

Psykosociala arbetsmiljön handlar om saker utanför den fysiska arbetsmiljön och kan röra; arbetsmängd och arbetstempo, stress, förväntningar på arbetsinsats, arbetsplatsförändringar och otrygghet, risker för hot och våld, oregelbundna arbetstider, konflikter, ensamarbete, ensidiga och monotona arbeten etc. Arbetsgivaren kan anlita extern hjälp för översyn, genomförande och uppföljning av det psyksociala arbetsmiljöarbetet hos tex företagshälsovård, arbets- och organisationspsykolog.

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar