Shop

Meny

Välj från lista

Massagebehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Klätterskador - skada vid klättring – Skadekompassen

Massagebehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Klätterskador - skada vid klättring resulterade i 0 vårdgivare

Massagebehandling

Gånganalys, okulär (ej filmad)

Vid icke filmad (videoinspelad) gånganalys, vilket är den vanligaste formen av gånganalys, studeras en patients gångmönster "live" med ögat (okulärt). Värdefull information om gångmönster och belastningstålighet erhålls. Videofilmad gånganalys med slow-motion-analys kan ge ytterligare information.

Ont i axeln

Klätterskador - skada vid klättring

Frusen axel (frusen skuldra)

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar

Supervettiga nyheter för hälsanIbland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev

Ibland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev