Shop

Meny

Välj från lista

Massagebehandling, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln, Depression & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Massagebehandling, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln, Depression & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 0 vårdgivare

Massagebehandling

Funktionell rörelseanalys

Funktionell rörelseanalys är en kvalitativ rörelseanalys med systematisk observation och subjektiv bedömning av människans rörelsemönster utifrån kunskap från kinesiologin, biomekanik och neurovetenskap. I analysen tas fasta på optimalt (ekonomiskt) och avvikande rörelsebeteende. Man studerar hur rörelsen sker och genom fynden definieras rörelseproblemet. Utifrån detta formuleras en behandlingsstrategi i samarbete med patienten.

Ont i axeln

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I

Depression

Depression är så vanligt att ca var fjärde person drabbas av det någon gång under livet. När man är deprimerad är det vanligt att man känner sig nedstämd och har minskat intresse eller känner minskat nöje för att göra aktiviteter som man tidigare tyckt om att göra på ett sätt som medför ett lidande för den drabbade samt en påverkan på relationer och hur personen fungerar i tillvaron.

Behandling vid ångest

Det finns flera effektiva behandlingar vid depression, som psykoterapi, vanligen med KBT men även genom andra psykoterapeutiska tekniker, läkemedel och fysiska aktivitet. De flesta mår mycket bättre efter bara några veckor med rätt behandling. Det är därför viktigt att söka hjälp om man tror att man kan vara deprimerad.

Behandling i Stockholm, Göteborg, Malmö

Det finns många bra psykologer, psykoterapeuter och läkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter som är erfarna och hjälper dig med diagnostik och behandling av ångest och ångestsyndrom Vid misstanke om depression bör du söka dig till en psykolog, psykoterapeut eller till den vårdgivare du hänvisas till på din vårdcentral. Du kan söka själv direkt till privata vårdgivare, via ditt försäkringsbolag om du har en privat sjukförsäkring eller till den allmänna vården. Det viktigaste är att du söker och får hjälp. Det finns många bra psykologer i Göteborg, Stockholm, Malmö och övriga orter i landet. Du kan söka efter exempelvis psykologer eller efter KBT för att boka tid och träffa en vårdgivare antingen fysiskt på en mottagning eller online där du får god hjälp genom digital vård. Läs mer om depression

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar

Supervettiga nyheter för hälsanIbland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev

Ibland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev