Meny

Välj från lista

Sjukgymnast, Manuell Medicin, Ont i ryggen, Depression & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Din sökning på Sjukgymnast, Manuell Medicin, Ont i ryggen, Depression & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 0 vårdgivare

Manuell Medicin

Manuell Medicin innebär att vårdgivaren använder sina händer för behandla. Behandlingsformerna består i manipulation och mobilisering av kotpelare och leder samt muskeltöjning och massage. Vårdgivare som vanligen använder manuell medicin är fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och vissa läkare.

Ont i ryggen

Sjukgymnast

En sjukgymnast (fysioterapeut) är sjukvårdens förstainstans och specialistinstans vid skador och sjukdomstillstånd i rörelseapparaten och instans för bedömning, behandling och rehabilitering av neurologiska, reumatologiska och psykosomatiska tillstånd. Det krävs ingen remiss till sjukgymnast och man kan själv välja vilken sjukgymnast man önskar kontakta och boka tid till. Vid misstanke om fraktur eller allvarlig sjukdom bör istället vårdcentral eller akutmottagning först sökas. Sjukgymnastik (eller fysioterapi) är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Det är en profession som är specialiserad på att efter skada och sjukdom kliniskt bedöma och diagnostisera tillstånd samt att återfå människor i funktionell rörlighet samt aktivitetsförmåga genom rörelse, behandling och hjälp till egenvård. Första januari 2014 byttes namnet på yrkesgruppen från sjukgymnast och sjukgymnastik till fysioterapeut och fysioterapi.

McKenzie/MDT (examen)

Examen i McKenzie fås efter klarat slutprov efter genomgång av alla grundkurser (A till E) inom Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT). En vårdgivare med examen i Mckenzie har hög kompetens inom diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. MDT-undersökningen är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke – rygg, leder och muskler. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar smärta och rörlighet kan en MDT-utbildad sjukgymnast/fysioterapeut komma fram till vilken typ av problem patienten har. Genom strukturerad undersökning, behandling och förebyggande åtgärder får patienten verktyg att hjälpa sig själv. Patienten får förståelse för sitt smärttillstånd och får lära sig att själv avhjälpa sitt problem och slippa smärtor. Yttersta målet med MDT är att förebygga att nya besvär uppstår och en av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling. Många patienter kan vittna om att deras livskvalité ökat då de lärt sig hantera sitt smärttillstånd själv.

Depression

Depression är så vanligt att ca var fjärde person drabbas av det någon gång under livet. När man är deprimerad är det vanligt att man känner sig nedstämd och har minskat intresse eller känner minskat nöje för att göra aktiviteter som man tidigare tyckt om att göra på ett sätt som medför ett lidande för den drabbade samt en påverkan på relationer och hur personen fungerar i tillvaron.

Behandling vid ångest

Det finns flera effektiva behandlingar vid depression, som psykoterapi, vanligen med KBT men även genom andra psykoterapeutiska tekniker, läkemedel och fysiska aktivitet. De flesta mår mycket bättre efter bara några veckor med rätt behandling. Det är därför viktigt att söka hjälp om man tror att man kan vara deprimerad.

Behandling i Stockholm, Göteborg, Malmö

Det finns många bra psykologer, psykoterapeuter och läkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter som är erfarna och hjälper dig med diagnostik och behandling av ångest och ångestsyndrom Vid misstanke om depression bör du söka dig till en psykolog, psykoterapeut eller till den vårdgivare du hänvisas till på din vårdcentral. Du kan söka själv direkt till privata vårdgivare, via ditt försäkringsbolag om du har en privat sjukförsäkring eller till den allmänna vården. Det viktigaste är att du söker och får hjälp. Det finns många bra psykologer i Göteborg, Stockholm, Malmö och övriga orter i landet. Du kan söka efter exempelvis psykologer eller efter KBT för att boka tid och träffa en vårdgivare antingen fysiskt på en mottagning eller online där du får god hjälp genom digital vård. Läs mer om depression

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar