Shop

Meny

Välj från lista

Fysioterapeut, HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II, Stockholm, Stockholms län – Skadekompassen

Din sökning på Fysioterapeut, HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II i Stockholm, Stockholms län resulterade i 0 vårdgivare

Stockholm, Stockholms län

I Stockholm finns det gott om vårdcentraler, fysioterapeuter (sjukgymnaster), psykologer, tandläkare, dietister, läkare, naprapater och kiropraktorer som hjälper invånarna att hålla sig eller bli friska. Stockholm är vår största tätort på 1 370 000 invånare och ligger i Stockholms län. Det är Sveriges huvudstad och centrum för politik, media, kultur och ekonomi. Stockholm grundades under tidigt 1200 tal och placeringen var strategisk ur både handel- och försvarssynpunkt. Stockholm har en av Sveriges vackraste skärgårdar och har ett lyckat klimat med både riktiga vintrar och varma, soliga somrar. Detta ger befolkningen bra möjligheter till både vinter- och sommaraktiviteter.

HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection

HVIGI, även kallad HVI, är en metod som tagits fram av professor Maffulli och medarbetare vid idrottsmedicinska centret, Queen Mary University of London. Behandlingskonceptet baseras på i likhet med mini-invasiv kirurgisk stripping, att det är sammanväxningar mellan framförliggande fettväv och senans framsida som orsakar smärtan och stelheten. Med HVIGI injicerar man, under ultraljudsvägledning, en stor volym fysiologisk koksalt under hårt tryck mellan senans framsida och framförvarande fettväv. På så vis frigör man de sammanvuxna strukturerna varvid underliggande orsak till besvären undanröjs. Det räcker som regel med en behandling men bör efterföljas av eccentrisk träning under några månader för att förhindra återfall. Patienten blir som regel helt besvärsfri inom några dagar och kan återgå i full träning och belastning redan efter 10 dagar.

Fysioterapeut

En fysioterapeut är sjukvårdens förstainstans, remissinstans och specialistinstans vid skador och sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Det krävs ingen remiss till fysioterapeut och man kan själv välja vilken sådan man önskar kontakta och boka tid till. En fysioterapeut arbetar med undersökning, bedömning, diagnostisering, behandling och rehabilitering av sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. En fysioterapeut är specialiserad inom olika områden som neurologi, reumatologi, ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, ortopedisk medicin, äldres hälsa, andning och cirkulation, psykosomatiska tillstånd och habilitering och pediatrik. Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Det är en profession som är specialiserad på att förebygga skada och ohälsa samt på att efter skada och sjukdom kliniskt bedöma och diagnostisera tillstånd samt att återfå människor i funktionell rörlighet samt aktivitetsförmåga genom rörelse, behandling och hjälp till egenvård. Första januari 2014 byttes namnet på yrkesgruppen från sjukgymnast och sjukgymnastik till fysioterapeut och fysioterapi.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II

En vårdgivare med steg II i OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) har hög kompetens gällande bedömning/diagnostisering, behandling och rehabilitering av sjukdomstillstånd i rörelseorganen. Det behövs ingen remiss till sjukgymnast eller läkare och man kan fritt välja vem man önskar boka tid till. OMT är ett internationellt specialistområde inom fysioterapin (sjukgymnastiken) för omhändertagande av akuta och långvariga smärttillstånd, funktionsstörningar och skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar

Supervettiga nyheter för hälsanIbland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev

Ibland har vi extra bra tips, kampanjer eller erbjudanden och då berättar vi om dem för dig i ett nyhetsbrev