Meny

Välj från lista

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi resulterade i 1 vårdgivare

Träningsprogram

Gånganalys, okulär (ej filmad)

Vid icke filmad (videoinspelad) gånganalys, vilket är den vanligaste formen av gånganalys, studeras en patients gångmönster "live" med ögat (okulärt). Värdefull information om gångmönster och belastningstålighet erhålls. Videofilmad gånganalys med slow-motion-analys kan ge ytterligare information.

Reumatologi

Reumatologi är en gren av medicinen som behandlar reumatologiska sjukdomar.

Frusen axel (frusen skuldra)

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar