Shop

Meny

Välj från lista

Fysioterapeut, HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Ultraljudsundersökning, Stukad fot (fotledsdistorsion) & Artros – Skadekompassen

Din sökning på Fysioterapeut, HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Ultraljudsundersökning, Stukad fot (fotledsdistorsion) & Artros resulterade i 0 vårdgivare

HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection

HVIGI, även kallad HVI, är en metod som tagits fram av professor Maffulli och medarbetare vid idrottsmedicinska centret, Queen Mary University of London. Behandlingskonceptet baseras på i likhet med mini-invasiv kirurgisk stripping, att det är sammanväxningar mellan framförliggande fettväv och senans framsida som orsakar smärtan och stelheten. Med HVIGI injicerar man, under ultraljudsvägledning, en stor volym fysiologisk koksalt under hårt tryck mellan senans framsida och framförvarande fettväv. På så vis frigör man de sammanvuxna strukturerna varvid underliggande orsak till besvären undanröjs. Det räcker som regel med en behandling men bör efterföljas av eccentrisk träning under några månader för att förhindra återfall. Patienten blir som regel helt besvärsfri inom några dagar och kan återgå i full träning och belastning redan efter 10 dagar.

Ultraljudsundersökning

Fysioterapeut

En fysioterapeut är sjukvårdens förstainstans, remissinstans och specialistinstans vid skador och sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Det krävs ingen remiss till fysioterapeut och man kan själv välja vilken sådan man önskar kontakta och boka tid till. En fysioterapeut arbetar med undersökning, bedömning, diagnostisering, behandling och rehabilitering av sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. En fysioterapeut är specialiserad inom olika områden som neurologi, reumatologi, ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, ortopedisk medicin, äldres hälsa, andning och cirkulation, psykosomatiska tillstånd och habilitering och pediatrik. Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Det är en profession som är specialiserad på att förebygga skada och ohälsa samt på att efter skada och sjukdom kliniskt bedöma och diagnostisera tillstånd samt att återfå människor i funktionell rörlighet samt aktivitetsförmåga genom rörelse, behandling och hjälp till egenvård. Första januari 2014 byttes namnet på yrkesgruppen från sjukgymnast och sjukgymnastik till fysioterapeut och fysioterapi.

Artros

Stukad fot (fotledsdistorsion)

En stukad fot kallas även för fotledsdistortion eller fotledsstukning. Att stuka foten är den vanligast förekommande fotskadan och den vanligaste orsaken till smärta och funktionsnedsättning. Hälften av alla stukningar sker under idrottsutövande och av alla idrottsskador är var fjärde en stukad fot. Foten “viker sig” sig i de flesta fall inåt under belastning, i så kallad supination och fotledens utsida sträcks då och mjukdelsvävnaderna på utsidan, under och framför den yttre fotknölen blir skadade. Svullnad, rörelse- och belastningsmärta uppstår.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar