Shop

Meny

Välj från lista

Är framtiden här? Virtual Reality träning för långvarig nackvärk

Många känner säkert till konsekvenserna av för mycket tid spenderat med telefonen eller tv-spelet. Det är till och med så vanligt att det uppstått namn för smärtor kopplade till dessa aktiviteter, så som iphone-nacke och nintendo-tummar.

Men teknologin medför inte bara risker för att utveckla muskuloskeletala besvär utan kan även användas för att rehabilitera dem.

I en studie från 2017 användes Virtual Reality (VR) utrustning för att behandla långvarig nackvärk med goda resultat. Studien som undersökte bland annat funktionsnedsättning,  nackrörlighet (omfång, hastighet och precision), smärta, livskvalitet och upplevd hälsa visade att individer som tränat med hjälp av ett spel i VR förbättrades på samtliga parametrar.

Träning för långvarig nackvärk har tidigare inkluderat kontroll av nackrörelse med hjälp av laserpekare som guidning, med goda resultat. Alternativet till denna rehabiliteringsträning med hjälp av VR påvisade bättre resultat i jämförelse och upplevdes även roligare och lättare att utföra. VR träning går att utföra i hemmet med enkla instruktioner.

Rehabilitering av långvarig nacksmärta upplevs ofta som utdragen och tråkig. Ett roligare alternativ som dessutom visar på bättre resultat i form av VR är därför välkommet.

Referenser

Sarig Bahat H, Croft K, Carter C, Hoddinott A, Sprecher E, Treleaven J. Remote kinematic training for patients with chronic neck pain: a randomised controlled trial. Eur Spine J. 2018 Jun;27(6):1309-1323.

  • Skribent

    Mikael Boije af Gennäs, fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2022-04-22

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar