Shop

Meny

Välj från lista

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES)

NMES

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) har använts i över 100 år som en behandlingsform för paralyserade patienter för att förhindra muskelförlust och för att återuppbygga/bibehålla muskelfunktion efter skador. På senare tid har behandlingsformen använts mer för styrkeutveckling för friska och vältränade individer. Idag är det ett erkänt effektivt verktyg för att bibehålla muskelvolym och -funktion vid idrottsskador och vid neurologiska skador.

Hur fungerar NMES?

Mekanismen bakom behandlingen är att genom elektrisk stimulering åstadkomma en ofrivillig muskelkontraktion (muskeln spänns). Detta leder till en stimulans av muskeln, likt styrketräning, men utan att personen aktivt aktiverar muskeln. Att behandlingen går att utföra till stor del passivt gör att den lämpar sig vid olika former av paralys, men även vid andra skador som gör att individen inte kan träna som vanligt. Det används därför ofta i ett tidigt skede efter knäoperationer, som korsbandsrekonstruktioner och knäplastikoperationer, för att snabbare återfå muskelstyrka.

Vid en normal muskelkontraktion aktiveras först kroppens mindre och långsamma, mer uthålliga muskelfibrer (Typ 1), kort därefter aktiveras våra större, snabba muskelfibrer (Typ 2). Vid behandling med NMES sker denna process omvänt, dvs först typ 2, därefter typ 1. Typ-2-fibrerna är de som normalt atrofieras (minskar/försvinner) först vid immobilisering över tid. Därför är NMES en mycket bra behandlingsmetod för att bibehålla muskelvolymen i dessa fibrer när kroppen inte kan stimuleras eller tränas på annat sätt.

Hur går behandling med NMES till?

Undersökning och diagnos

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes (sjukhistoria) där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa diagnos. Denna innefattar en kontroll av muskelfunktion. När detta är gjort tas ställning till om behandling är indicerad.

Behandlingsprocedur

Behandlingen utförs genom att två elektroderna placeras över muskelns buk, en i början av muskeln och den andra i slutet. De kan även placeras över två närliggande muskler om de innerveras av samma nerv. Därefter startar den elektriska stimuleringen. Styrkan på stimulansen så hög som möjligt, utan att göra ont. Detta leder till att muskeln kontraheras. Om det är möjligt bör då även individen själv aktivera muskeln tillsammans med stimulansen. 

Behandling sker en bestämd tid. Efter en korsbandsrekonstruktion rekommenderas en stimulans:vila-ratio på 1:3-1:5. Detta kan t ex vara stimulans i 10 sekunder, vila 30 sekunder, 12-15 stimulanser per behandling. Behandling kan påbörjas inom en vecka efter operation och bör utföras 3 gånger per vecka. 

Tillfällen då NMES inte bör användas

 • Individen har pacemaker
 • Det finns ett öppet sår i området för behandling
 • Vid infektion
 • Vid graviditet
 • Vid perifer cirkulationssjukdom
 • Behandling ska aldrig ske i närheten av halspulsådern

Att tänka på före, under och efter behandling med NMES

Området för behandling ska vara rent och torrt innan elektroderna placeras. Elektroderna ska inte placeras över en led, utan oftast längsgående utmed den muskel som ska stimuleras. På lägre effekt ger stimulansen en pirrande känsla, men den ska ökas till den gör att muskeln kontraheras. Effekten kan höjas gradvis under behandling. Så hög effekt som möjligt utan obehag eller smärta bör användas för bästa effekt. 

Vid behandling rekommenderas 3-5 gånger så lång vilotid i relation till stimulanstid. Detta för att muskelfibrerna ska få tid till återhämtning.

Vad kan behandlas med NMES?

NMES är en effektiv behandlingsmetod vid uttalad svaghet i en eller flera muskler. Vanliga tillstånd där det används är följande:

 • Stroke
 • Främre korsbandsskada
 • Efter främre korsbandsrekonstruktion
 • PFSS
 • Knäartros
 • Efter knäartroplastik 

Referenser

Hainaut KH. Duchateau JD. Neuromuscular Electrical Stimulation and Voluntary Exercise.Sports Med. 1992;14(2):100-13

Nussbaum EL, Houghton P, Anthony J, Rennie S, Shay BL, Hoens AM. Neuromuscular Electrical Stimulation for Treatment of Muscle Impairment: Critical Review and Recommendations for Clinical Practice. Physiother Can. 2017;69(5):1-76.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar