Meny

Välj från lista

Friskvårdsbidrag och Löpanalys som friskvård

Friskvårdsbidrag och Löpanalys som friskvård

Friskvårdsbidraget är ett skattefinansierat bidrag som många företag erbjuder sina anställda. Bidraget är till för att stimulera befolkningen att förbättra förutsättningarna för god hälsa. Bidraget som erbjuds kan användas för att köpa tjänster som klassificeras som friskvårdstjänster.

Löpanalys

Regelbunden fysisk aktivitet så som till exempel löpning medför många positiva effekter för fysiskt såväl som psykiskt välmående. Löpning medför dock också belastning mot våra leder, muskler och senor. Genom att analysera rörelsemönster och belastningsbild kan löpanalys ringa in positiva och negativa faktorer och berätta konsekvenserna av dessa. Genom att optimera löpteknik kan den belastning som kroppen utsätts för och minska risk för skador och möjliggöra fortsatt löpträning utan smärta. En löptekniksförändring kan också syfta till effektivare och snabbare löpning.

Vid löpanalys studeras löparens biomekanik vilket är de synkroniserade rörelserna av alla de komponenter som ingår i rörelsekedjan (tår, fot, vrist, underben, knä, höft, bål, huvud och armar) under löpsteget. Kraften från underlaget hanteras genom leder och vävnader och den maximala kraften från underlaget kommer som mest upp i ca 2-3 gånger kroppsvikten vid löpning. Den totala belastningen från underlaget under en hel sekund av fotsteget ligger dock på mellan 60-100 gånger kroppsvikten och den sammanlagda belastningen under en hel löprunda blir därför mycket stor. Små förändringar av löpsteget innebär därav en stor total belastningsförändring sett över en hel löprunda.

Beroende vilket löpsteg vi har är belastningen olika fördelad över de olika lederna och vävnaderna. Springer man exempelvis med långa steg så ökar den maximala kraften från underlaget jämfört med att springa med kortare steg, dvs. högre stegfrekvens. Springer vi med hälisättning är belastningen mindre genom tåbenen och vadmuskeln jämfört med vid framfotslöpning och springer vi med korsande steg (som på lina) så är belastningen ökad på smalbenens insida jämfört med vid ett normalbrett löpsteg etc. Små förändringar av biomekaniken kan därför vara skillnaden mellan skada och inte skada i en specifik led eller vävnad. Löpanalys kan göras för att finna ofördelaktig löpteknik vilken man sedan kan förändra för att antingen minska risken att drabbas av överbelastningsskada.

Läs mer om löpanalys här!

Löpanalys och löpteknikträning som friskvård

Löpanalys, löpteknikträning och funktionsanalys är numera godkänt som friskvård enligt skatteverket. Det går därför bra att använda friskvårdsbidraget till löpanalys för dig som vill komma igång med löpning som aktivitet men känner att du behöver råd. Även den som redan är aktiv men önskar maximera din löpning kan också få hjälp med löpanalys. Löpanalys används i syfte att minimera skaderisk, öka löphastighet samt lägga upp träningsplan.

Löpanalys som friskvård står inte med på Skatteverkets sida för godkända tjänster för friskvårdsbidrag men på direkt fråga så svarar de att tjänsten är godkänd. Inför bokning av en löpanalystjänst så rekommenderas det att alltid stämma av med behandlaren om den tjänst som de erbjuder är tillgänglig som friskvård.

Vid en löpanalys undersöks dina förutsättningar (leder, muskler och funktion) samt analyseras din löpningteknik. Små exakta tips och justeringar gör stor skillnad så att du kan gå från ett kämpigt till ett lätt och snabbt steg med minskad risk för skada.

Löpanalys kan hjälpa dig att:

  • Springa snabbare.
  • Springa effektivare och med mindre energiförrbukning.
  • Springa för att undvika skador.
  • Komma igång med löpning från början eller efter uppehåll.

Läs mer om löpanalys här

Friskvårdsbidrag via Benefy och Actiway

Arbetar du på exempelvis Volvo AB, Volvo Cars, PEAB, ABB, IKEA eller Caverion och vill nyttja ditt friskvårdsbidrag för löpanalys kan du genom Benefy efterfråga löpanalys som friskvård. Om ditt företag har avtal med Actiway kan även de hjälpa dig med en bokning för löpanalys som friskvård.

Friskvårdsbidrag och friskvårdspeng – avdragsgilla tjänster

Skatteverket har godkänt olika typer av friskvård att använda sitt friskvårdsbidrag till.

Friskvårdsbidrag för golf

Sedan nyligen är golf godkänt som avdragsgill tjänst vilket betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till denna motionsform. Bidraget täcker utövandet av sporten och inte för inköp av utrustning.

Friskvårdsbidrag för tennis

Sedan nyligen är tennis godkänt som avdragsgill tjänst vilket betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till denna motionsform. Bidraget täcker utövandet av sporten och inte för inköp av utrustning.

Friskvårdsbidrag för ridning

Sedan nyligen är ridning godkänt som avdragsgill tjänst vilket betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till denna motionsform. Bidraget täcker utövandet av sporten och inte för inköp av utrustning.

Friskvårdsbidrag för massage

Sedan länge är massage godkänt som avdragsgill tjänst vilket betyder att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till denna friskvårdstjänst.

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2018-05-29

  • Skriv ut

  • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar