Shop

Meny

Välj från lista

Unloader knäskydd vid knäartros

Unloader knäskydd vid knäartros

Unloader biomekaniska knäskydd är utvecklade av Össur för avlastning vid knäartros där Unloader One ® är ursprungsmodellen. Unloader One används av tusentals personer med artros i knät och är väl beprövad i vården med bevisad effekt på smärta och aktivitetsförmåga. Därefter har Unloader ® FIT samt Rebound ® Cartilage utvecklats vilka också avlastar den artrossdrabbade ledytan men med något andra egenskaper.

Effekten av biomekaniskt avlastande knäskydd där syftet är att omfördela belastningen i knäleden är utredd genom granskning av de vetenskapliga studier som är gjorda.  Resultaten visar att användandet av dessa typer av knäortoser leder till minskad smärta hos patienter med medial knäartros. Rekomendationen är att biomekaniska knäskydd kan användas som en del av behandlingen vid medial knäartros. Se referenser nedan.

Unloader One

Unloader One ® har en sinnrik konstruktion vilket gör att den avlastning som ortosen ger är dynamisk. Detta innebär att den avlastar leden i de lägen du normalt har besvär vid, som att gå i trappor samt vid gång eller löpning. När du sitter ner är avlastningssystemet inaktivt. Det gör att du kan ha den på den hela dagen utan besvär, med effektiv smärtlindring som resultat. Smartdosing-systemet gör att du steglöst kan anpassa avlastningen i ortosen för ditt unika och momentana behov. Under en promenad eller under träning kan du därmed enkelt justera avlastningen och på så sätt hantera symtomen.

Unloader One är aktiv när du är aktiv, och avlastar din knäled när den belastas. Detta tillsammans med en god komfort säkerställer en hög användarvänlighet. God passform och att ortosen sitter kvar på benet uppnås genom att den hängs upp på den högsta punkten på din vad. Insidan är klädd med silikonmaterial vilket gör att den stannar kvar på rätt plats.

Den goda effekten av Unloader One har verifierats i flera studier.

Unloader One knäskydd vid knäartros
Unloader One®
Unloader One knäskydd baksida
Unloader One® baksida

Unloader FIT

Unloader FIT är det lättaste biomekaniska knäskyddet mot artros på marknaden. Ortosen är en vidareutveckling av konceptet kring Unloader One. Med Unloader FIT får man ett avlastande skydd som är både lättare och tunnare och följaktligen mindre synlig. Lycran som är insydd i ortosen bidrar till att ge en så kroppsnära passform som möjligt. Produkten passar dig som behöver kontinuerlig effektiv avlastning under hela dagen, och vill använda ortosen under dina vanliga kläder. Avlastningen som ortosen ger är dynamisk, vilket innebär att den avlastar leden i de lägen du normalt har besvär vid, som att gå i trappor och att promenera. När du sitter ner är avlastningssystemet inaktivt. Det gör att du kan ha den på hela dagen utan besvär, med effektiv smärtlindring som resultat . Unloader FIT har Smartdosing-systemet vilket gör att du steglöst kan anpassa avlastningen i ortosen för ditt aktuella behov.

Unloader FIT smidigt och lätt knäskydd vid knäartros
Unloader® FIT
Unloader FIT knäortos från sidan.
Unloader® FIT från sidan

Rebound Cartilage

Rebound Cartilage utvecklades ursprungligen som en avlastande lösning att använda efter operation för patienter med broskskador. Rebound Cartilage kan dock användas även av artrospatienter som inte opererats och knäskyddet har snabbt blivit populär bland den mer aktiva gruppen av artrospatienter, som vill kunna fortsätta aktivera sig själva på en högre nivå. Fördelen med denna ortos är att den avlastar i en större del av knäts rörelseomfång. För användaren betyder detta att knät avlastas tidigare under sträckningen, vilket kan underlätta vid utövandet av t.ex. bollsporter. Den partiella lycra-sleeven gör också att friktionen från de avlastande bandet mot huden minskar, vilket är nödvändigt vid en hög aktivitetsnivå. Rebound Cartilage är lämplig för dig som vill ha en lätt och effektivt avlastande lösning, som gör att du kan utöva mer belastande aktiviteter och samtidigt vara säker på att funktionen i ortosen gör att du har goda chanser att utföra din aktivitet utan smärta.

Rebound Cartilage knäskydd vid artros för den aktive
Rebound® Cartilage
Rebound Cartilage knäskydd från sidan
Rebound® Cartilage från sidan

Referenser

Moyer RF, Birmingham TB et al. Valgus bracing for knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Apr;67(4):493-501.
Slutsats: Meta-analyser av randomiserade studier visar att valgiserande knäskydd vid medial knäartros leder till en liten till måttligt minskad smärta. 

Hunter D, Gross KD et al. Realignment treatment for medial tibiofemoral osteoarthritis: randomised trial. Ann Rheum Dis. 2012;71(10):1658.
Slutsats: Multi-modal omstrukturering av belastningen minskar smärtan hos personer med medial tibiofemoral artros (knäartros i den inre ledytan).

H.F.Hjartarson, S. Toksvig-Larsen. The clinical effect of unloader one® knee brace on patients with osteoarthritis of the knee. A randomized placebo controlled trial.
Slutsats: Unloader One® verkar vara mer effektiv än placebo gällande att minska smärtan och öka funktionsförmågan. 

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2017-08-12

  • Skriv ut

  • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar