Shop

Meny

Välj från lista

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård.

– Vad kan man som patient kan göra för att förbättra vårdens omhändertagande?

Det låter kanske som fel infallsvinkel, att man som patient skall göra vården bättre? När man är sjuk eller har ont behöver man ju mest bara få det bästa omhändertagandet från vården helt kravlöst. Den befintliga energin behövs ju till att få vardagen att fungera trots eventuell smärta och funktionsnedsatthet.
Men eftersom vården inte är perfekt i sin struktur och utbud så kan man faktiskt som patient göra att den blir bättre för en själv och även för andra, utan så stora medel.

Din upplevelse av att du får bra vård kommer till stor del an på huruvida du träffat rätt vårdgivare. Det vill säga huruvida du träffat en vårdgivare som du upplever är kompetent, visar välvilja och inger förtroende samt kan erbjuda dig lämplig vård så att du tillfrisknar.

Eftersom vi i Sverige har fritt vårdval och remissfrihet till fysioterapeuter, allmänläkare, vårdcentraler och akutmottagningar så finns egentligen förutsättningen för att du skall kunna träffa ”rätt vårdgivare” direkt vid första vårdkontakten. Att omgående få adekvat vård för ditt besvär gör dig till en nöjd vårdtagare och du medverkar samtidigt till att förbättra sjukvårdens effektivitet.

Om du som patient ”vet mer fakta” rörande ditt sjukdomstillstånd och du därför känner till vilken vård som är lämplig och erbjuds av vården så kan du lättare efterfråga den och redan då har chansen till god vård ökat. Om du därutöver själv kan finna vårdgivare som erbjuder den vård du är i behov av och läsa om hur den vårdgivaren eller mottagningen arbetar för att hjälpa patienter med ditt vårdbehov så kan du skapa dig en uppfattning om detta är rätt vårdgivare för dig. Om du läser omdömen från andra patienter eller från opartiska mätningar kan du få ytterligare förtroende för vårdgivaren och ökad chans till ett bra patientmöte och lyckad vård. Här nedan följer några enkla steg du själv kan göra för att hamna rätt i vården:

1) Läs på om ditt sjukdomstillstånd

Försök finna ditt sjukdomstillstånd och läs på. Lär dig om orsak, prognos, egenvård, behandling och eventuella hjälpmedel. På till exempel Skadekompassens växande antal sidor om besvärsområden kan du börja för att försöka finna ditt sjukdomstillstånd. Öka sedan dina kunskaper om ditt besvär, om egenvård, behandling och förebyggande åtgärder. Skadekompassen täcker inte in allt och det finns många bra andra källor som kan hjälpa dig som patient med ökad kunskap. Se nedan för våra tips på bra vårdinformation:

2) Leta upp rätt vårdgivare:

Sök vårdgivare eller vårdmottagning som du känner förtroende för och som arbetar med ditt sjukdomstillstånd, erbjuder den undersökningsmetod eller behandlingsmetod som du tror att du behöver. På Skadekompassen kan du Klicka här eller på ”Hitta vård” i menyn och filtrera sedan ut den vård du söker – Välj område/ort och övriga kategorier och klicka sedan på ”Filtrera” så får du en lista på de vårdgivare som motsvarar vad du sökt efter.

3) Boka ditt första besök till rätt vårdgivare

Boka ditt första besök till den vårdgivare du tror är rätt förstainstans och om du är osäker så kontakta vårdgivaren och fråga om denna är lämplig utifrån dina behov.

4) Lämna omdöme och fyll i eventuella kvalitetsutvärderingar

Skriv ett omdöme efter avslutad behandlingsomgång eller svara på eventuella utvärderingsförfrågningar om vårdgivaren och om den vård du fått. Detta hjälper andra att skapa sig en uppfattning och en ökad chans att tidigt hamna rätt i vården.

Här är websidor där du kan lämna omdömen:

  • På Skadekompassen.se: Sök upp den vårdgivare du har varit hos och lämna där ett omdöme
  • Doktorsguiden.se kan du lämna omdöme om den läkare du besökt
  • Reco.se kan du lämna omdöme om olika vårdyrkeskategorier

Det var några tips för att hjälpa dig och andra hamna rätt i vården. Hoppas du gör det och berätta gärna för oss vilka svårigheter du möter när det gäller att hitta vård. Du kan göra det genom att fylla i detta formulär så skall vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

Daniel Öhlin

Skadekompassen.se

  • Skribent

    Daniel Öhlin, leg fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2022-06-17

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar