Shop

Meny

Välj från lista

Behandling vid gubbvad

Behandling vid Gubbvad

Begreppet Gubbvad innefattar många olika diagnoser där behandlingen varierar från diagnos till diagnos. Generellt för Gubbvad är dock att det mycket sällan krävs någon operation för att komma till rätta med besväret och prognosen är ofta mycket god och läkning kan väntas inom veckor. Egenvård, olika former av behandling och förändrad belastningsbild kan påskynda läkningen.

Akut omhändertagande med PRICE/POLICE

I det akuta stadiet är det alltid viktigt med ett bra första omhändertagande och man bör då följa PRICE/POLICE. Vid akut debuterande smärta i samband med aktivitet är det ofta en muskelbristning som ligger till grunden för Gubbvad. Då är det viktigt att komprimera med en elastiskt linda och placera foten/benet i högläge för att  minska blödningen. Därefter ska benet belastas optimalt, det vill säga att benet ska belastas så mycket som det går utan smärta. Kyla används som smärtlindring, men påverkar inte svullnad och bidrar sällan till snabbare utläkning.

Behandling vid gubbvad

Behandling vid Gubbvad beror helt på vilka symtom som uppstår och orsaken till dessa. Behandlingen är nästan alltid konservativ, det vill säga primärt inte kirurgisk.

Akut smärta kopplas ofta ihop med en muskelbristning. Behandlingen blir i det akuta skedet tillämpande av POLICE-regim och därefter aktivitetsanpassning för att minska belastningen och successiv återgång. Det är även av stor vikt att komma igång med mobilisering av muskulaturen tidigt, sittande tåhävningar som sedan utvecklas till stående och till slut enbenta tåhävningar är en bra progression. Vid mycket svåra bristningar kan det vara hända att foten behövs gipsas, detta är dock ovanligt.

I de fall som symtomen är mer ömmande eller av typen stelhetsömhet är det istället troligt med en överbelastningsskada varpå rehabiliteringsträning kan vara inriktat på att motverka att muskulaturen blir överbelastad. Själva löpsteget kan vara värt att se över. Vissa faktorer vid löpning har bland annat identifierats som orsak till ökad belastning mot vad och hälsena. En minskad vinkel i fotleden i ståfasen (då foten belastas under steget) leder till ett större drag i hälsenan och en större excentrisk belastning mot vadens djupa muskulatur. Minimalistiska skor och ett löpsteg på framfoten är i flera studier kopplat till både en ökad risk för skador i vad och hälsena, men även för rapporterad smärta i vaden utan någon direkt underliggande skada. Behandlingen kan således vara mer inriktad mot att minska belastningen genom att lägga om löpteknik. Detta görs genom videoanlayserad löpanalys.

Olika former av behandling mot den överbelastade vävnaden kan i tillägg till egenvården också provas, se nedan.

Behandlingsmetoder som kan komma i fråga

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2018-01-17

  • Skriv ut

  • Dela

Läs mer om Gubbvad (bristning i vadmuskeln)

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar