Shop

Meny

Välj från lista

Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning är en vanlig undersökning i vården. Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver (mm Hg) och anges med två siffror, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80. De första siffrorna anger övertrycket och de andra siffrorna anger undertrycket. Övertrycket är det som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod och undertrycket uppstår när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Ett högt blodtryck (hypertoni) påverkar hjärta och kärl och har en stark koppling till både hjärtsvikt och stroke. Det finns även samband mellan högt blodtryck och angina pectoris och kärlkramp samt till förmaksflimmer.

Inför blodtrycksmätning

Inför blodtrycksmätning vid en hälsokontroll ska man sitta ner och vila minst fem minuter före undersökningen. Detta för att få ner pulsen till rätt mätnivå. Man bör av samma anledning undvika att anstränga sig kraftigt fysiskt närmsta tiden före en mätning. Man bör inte heller röka eller dricka kaffe en halvtimme innan, eftersom det kan leda till att blodtrycket höjs.

Hur går undersökningen till?

Under mätningen av blodtrycket får man oftast sitta eller ligga ner. Ibland kan man få stå upp. Be om att få ha samma position vid varje mättillfälle om du mäter dig regelbundet. En uppblåsbar manschett med tryckmätare sätts sedan runt överarmen och pumpas upp för att klämma åt blodflödet i armen några sekunder. Blodtrycket registreras sedan när luften sakta släpps ur. Registreringen sker antingen automatiskt i en mätare eller via ett stetoskop mot armvecket. Mätningen upprepas några gånger.

Undersökningen tar någon minut och gör inte ont.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar