Shop

Meny

Välj från lista

Artrosbehandling i mobilen – 5 min om dagen!

Artrosbehandling i mobilen är en effektiv behandlingsmetod vid artros i höft och knä. 

Träna 5 minuter om dagen, hemifrån, från landet eller kontoret via Joint Academys digitala artrosskola och få minskad smärta och ökad funktion med resultat som står sig över tid.

Ny RCT-studie visar att den digitala artrosskolan på nätet efter endast 6 veckors träning via mobilen resulterade i att smärtan minskade med 41% och funktionen ökade med 48% mot traditionell vård* där smärtan minskade med 6% och funktionen ökade med endast 13%.

I den randomiserade och kontrollerade studien ingick 551 personer med en medelålder på 45 år där den ena gruppen fick traditionell vård vid artros och den andra fick artrosskola på nätet via en mobilapp för digital interaktiv artrosskola med handledning av en artroskunnig fysioterapeut. Studien pågick mellan oktober 2018 och mars 2020 och visade att den digitala artosskolan ledde till betydligt bättre resultat i forma av minskad smärta och ökad funktion.

*Traditionell vård innebar den vård patienten fick från sin läkare som grundar sig i det vårdprogram som det Engelska vårdsystemet (NICE) följer vilket innefattar utbildning i artros samt självhanterade åtgärder.

Artrosskola på nätet genom Joint Academy

Reflektion

Det överlägsna resultatet tros bero på att i den digitala artrosskolan uppmuntras patienten, via appen, att träna varje dag samt att patienten får uppmuntran och feedback från sin tilldelade fysioterapeut. När den digitala artrosskolan jämförs med individuell artrosskola hos fysioterapeut eller artrosskola i grupp så blir resultaten mer likvärdiga, det vill säga lika bra eller bättre.

Sammanfattningsvis är den digitala artrosskolan en mycket verksam behandlingsmetod som på ett modernt och interaktivt sätt involverar och engagerar patienten till daglig och regelbunden egenvård med mänsklig stöttning av en artrosskunnig fysioterapeut. Fördelar med en digitalt levererad behandling kan inkluderar lägre kostnader och enklare tillgång för patienter som bor i avlägsna områden där transport kan vara en lagt till hinder. I en pandemi, som den pågående COVID-19-pandemin, kan digitalt levererad vård fortsätta utan avbrott.

  • Sameer Akram Gohir, MSc, PhD, Frida Eek, PhD, Anthony Kelly, PhD. Effectiveness of Internet-Based Exercises Aimed at Treating Knee Osteoarthritis.The iBEAT-OA Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open. 2021;4(2):e210012. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0012
  • 5. Conaghan PG, Dickson J, Grant RL; Guideline Development Group. Care and management of osteoarthritis in adults: summary of NICE guidance. BMJ. 2008;336(7642):502-503. doi:10.1136/bmj.39490.608009.AD

Läs mer om artrosskola på nätet

Starta digital artrosskola här

  • Skribent

    Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast

  • Uppdaterat

    2021-03-08

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar