Shop

Meny

Välj från lista

Hur viktigt är det egentligen med snabb rehabilitering efter muskelskada?

Tidig rehabilitering påskyndar återgång till full aktivitet

Den goda effekten av ett bra akut omhändertagande efter mjukdelsskador har länge varit ett faktum men hur viktigt är det att tidigt komma igång med rehabilitering? En nyligen publicerad studie på 50 individer med muskelskador visar skillnad i återgång till aktivitet.

Studien jämförde  effekten av påbörjad rehabilitering två respektive nio dagar efter skadetillfället.  Resultatet visar att de individer som fick påbörja rehabiliteringen efter 2 dagar kunde i större utsträckning återgå till full aktivitet 3 veckor tidigare än de som påbörjade rehabiliteringen efter nio dagar.

Läs mer här.

  • Skribent

    Mikael Boije af Gennäs, fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2021-12-20

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar