fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Effekten av tidig rehabilitering vid muskelskador

Effekten av tidigt påbörjad rehabilitering vid muskelskador

Vid skador på muskler är det av stor vikt med ett lämpligt akut omhändertagande (PEACE & LOVE) och en viktig del i detta är tidig mobilisering (att tidigt börja röra på sig). Många känner till att vid akut muskelskada som muskelbristning, lårkaka eller sträckning är det viktigt med kompression och elevation samtidigt som kyla kan vara smärtlindrande. Dock är det fortfarande många som tror att de ska avlasta och vila muskeln i ett tidigt skede. Det finns idag en stark indikation på att motsatsen är desto viktigare. Tidig anpassad belastning och rehabiliteringsträning kan vara en bidragande faktor till snabb återgång till aktivitet.

Vilka effekter har tidig mobilisering och rehabilitering efter akut muskelskada.

I en studie på 50 idrottsutövare på amatörnivå med skador i lår- och vadmuskel är resultaten otvivelaktigt att det är bättre att komma igång med rehabiliteringsträning i ett tidigt skede. I studien delades dessa 50 individer upp i en behandlingsgrupp, som fick påbörja rehabilitering två dagar efter skadetillfället, och en kontrollgrupp, som påbörjade rehabilitering nio dagar efter skadetillfället. Båda grupperna genom gick ett standardiserat rehabiliteringsprotokoll.

Av de 50 individer som påbörjade studien fullföljde 48 av dem rehabiliteringsprotokollet. Resultatet visar att de individer som påbörjade rehabiliteringen redan efter 2 dagar var åter i fullt idrottsutövande tre veckor tidigare än de som påbörjade rehabiliteringen efter nio dagar.

Slutsatsen av detta är att tidig belastning, full eller kontrollerad, kan leda till snabbare återgång till full aktivitet vid skador på stora muskelgrupper så som lår och vad.

Vad innebär tidig mobilisering?

Efter en akut muskelskada är det viktigt att tidigt belasta muskulaturen. Tidig mobilisering innebär att man så snart som möjligt efter skadetillfället bör belasta muskulaturen utan att öka risken för nya skador. Det kan innebära att vid en vadskada börja med sittande tåhävningar eller till exempel raka benlyft vid en främre lårmuskelskada. Att gå på det skadade benet är ofta en bra typ av tidig mobilisering.

Boka vård för individuell hjälp med medicinsk träning och rehab

Fysioterapeuter (sjukgymnaster) är vårdens specialister på anpassad belastning och utformning av individuella rehabprogram vid skador i rörelseapparaten. Man kan boka vård hos dem direkt och utan remiss.

Referenser

Bayer, M. L., Magnusson, S. P., Kjaer, M. (2017). Early versus Delayed Rehabilitation after Acute Muscle Injury. The New England Journal of Medicine.

Läs mer om RICE, PRICE / POLICE – Akut omhändertagande efter skada på muskel eller led.
  • Skribent

  • Uppdaterat

    2023-03-09

  • Skriv ut

  • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar