Shop

Meny

Välj från lista

Behandling av ryggont – konsensus från ledande forskare i 30 länder.

Konsensus kring behandling av ryggont – Röntgen och operation är ofta onödig.

Ryggbesvär är mycket vanligt och det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och sjukskrivning världen över. Ofta är besvären långdragna och återkommande, men med rehabträning, information om- och förhållningssätt till smärtan uppnår de flesta full återhämtning.

Enligt en nyligen publicerad artikelserie av ledande forskare från 30 länder rekommenderas klinisk diagnos och ett strukturerat omhändertagande. Röntgenundersökning och operation anses i många fall onödigt.

Om alternativet operation tas upp är det också viktigt att resultatet av en potentiell operation diskuteras inför ingreppet. Upp till 40% av opererade är missnöjda med resultatet efter operation. Vid dessa ställningstagande är det i slutändan viktigast att utreda vilken behandling som är nödvändig och kommer att resultera i bästa möjliga resultat för individen. För de allra flesta innebär detta träning och råd, men det krävs ett standardiserat omhändertagande bland vårdgivare.

Ryggbesvär bör primärt bedömas av ryggspecialiserade fysioterapeuter (sjukgymnaster) vilka ställer diagnos och omgående kan ge råd och initiera lämplig behandling och rehabilitering. Om fysioterapeuten bedömer att vidare utredning krävs remitterar denna vidare för detta.

Läs mer om ont i ryggen här

Boka tid för bedömning av ryggbesvär

Referenser

Steen, Louise. 2018. Ryggoperationer är ofta onödiga visar global granskning. Fysioterapi. 4 april. http://fysioterapi.se/ryggoperationer-ar-ofta-onodiga-visar-global-granskning/

  • Skribent

    Mikael Boije af Gennäs

  • Uppdaterat

    2018-04-06

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar