Shop

Meny

Välj från lista

Remissfrihet, fritt vårdval och vårdgaranti

Det är bra att vara patient i Sverige då man har stor frihet att själv välja vilken vårdgivare man vill besöka. Patienter som sätter sig in i sitt sjukdomstillstånd och vilka lämpliga undersökningsmetoder och behandlingsalternativ som finns kan efterfråga dessa. Genom att patienter själva kan välja önskad vårdgivare för sitt första besök kan patienten själv öka chansen att rätt vårdgivare med rätt kompetens träffas och därmed bli korrekt bedömd och erbjuden mest lämplig vård.

Att träffa rätt vårdgivare i rätt tid frigör vårdens resurser och besparar samhället stora kostnader och patienter onödigt lidande. För att tillgodose detta har vi ”Fritt vårdval”, ”Remissfrihet” och ”Vårdgaranti”.

Fritt vårdval

Den nya patientlagen som började gälla den 1 januari i år (2015) ger patienten rätt att fritt söka vårdgivare och vård i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet, alltså även utanför sitt ”hemlandsting”. Vårdgivare med gott renommé har därmed möjligheter att ta emot patienter från hela Sverige. För att få vård i annat landsting krävs dock att remissreglerna i det landsting där vården skall utföras följs och dessa remissregler kan skilja sig mellan landstingen.

Remissfrihet och remisskrav

I alla landsting är det remissfritt att träffa primärvårdsläkare/allmänläkare/husläkare, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Det innebär att man som patient kan boka ett första nybesök till vilken vårdgivare man vill av ovanstående vårdgivarkategorier direkt och utan remiss. Om du har en remiss eller inte påverkar inte vilket pris du får betala för vården då alla landstingsanslutna vårdgivare följer de av landstinget eller staten bestämda patientavgifterna och vårdersättningarna.

Vårdgarantin

Vi har en nationell vårdgaranti som innebär att man som patient inte skall behöva vänta mer än en ett visst antal dagar på att få komma i kontakt med vården och få den vård som man behöver. För att få träffa en läkare på en vårdcentral skall det inte dröja mer än 7 dagar för att få ett besök och det skall inte dröja mer än 90 dagar att få träffa en specialistläkare. Det är alltid vårdens bedömning av patientens medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård patienten får och hur fort vården skall ges. Vårdgarantin gäller bara för det landsting där patienten är skriven/folkbokförd.

Läs mer här.

  • Skribent

    Daniel Öhlin, leg fysioterapeut

  • Uppdaterat

    2015-04-17

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar