Meny

Välj från lista

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Den psykodynamiska psykoterapin är starkt influerad av Sigmund Freud som utvecklade psykoanalysen samt Carl Rogers och Abraham Maslows humanistiska psykologi. Psykodynamisk psykoterapi kan ges till individer, par och grupper och syftet är att ge klienten ökad kontakt med och kunskap om hur han eller hon fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer.

Ångest

Ångest är känslor av obehag, rädsla eller oro och tar sig uttryck både fysiskt och psykiskt. Att ha ångest är inte farligt, men kan vara mycket obehagligt. Ångest som har pågått en längre tid och är ett hinder i vardagen kan tyda på ett ångestsyndrom. Ångestsyndrom kan förekomma i olika svårighetsgrad och leder till sänkt livskvalitet och sänkt funktionsförmåga. Oavsett vilka ångestproblem du besväras av kan behandling vara verksamt. Vid ångestsyndrom är psykologiska och medicinska behandlingar vanliga, livsstilsförändringar kan också vara hjälpsamt.

Behandling vid ångest

Jag/vi arbetar med ångestbesvär och du kan boka tid till mig/oss för diagnostisering och behandling genom att klicka på de gröna knapparna till vänster.

Ångest behandling i Stockholm, Göteborg, Malmö

Det finns många bra psykologer, psykoterapeuter och läkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter som är erfarna och hjälper dig med diagnostik och behandling av ångest och ångestsyndrom Läs mer om ångest

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar