fbpx

Shop

Meny

Välj från lista

Psykodynamisk psykoterapi – Skadekompassen

Psykodynamisk psykoterapi resulterade i 1 vårdgivare

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Den psykodynamiska psykoterapin är starkt influerad av Sigmund Freud som utvecklade psykoanalysen samt Carl Rogers och Abraham Maslows humanistiska psykologi. Psykodynamisk psykoterapi kan ges till individer, par och grupper och syftet är att ge klienten ökad kontakt med och kunskap om hur han eller hon fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar