Meny

Välj från lista

Psykodynamisk psykoterapi & Depression – Skadekompassen

Psykodynamisk psykoterapi & Depression resulterade i 0 vårdgivare

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Den psykodynamiska psykoterapin är starkt influerad av Sigmund Freud som utvecklade psykoanalysen samt Carl Rogers och Abraham Maslows humanistiska psykologi. Psykodynamisk psykoterapi kan ges till individer, par och grupper och syftet är att ge klienten ökad kontakt med och kunskap om hur han eller hon fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer.

Depression

Depression är så vanligt att ca var fjärde person drabbas av det någon gång under livet. När man är deprimerad är det vanligt att man känner sig nedstämd och har minskat intresse eller känner minskat nöje för att göra aktiviteter som man tidigare tyckt om att göra på ett sätt som medför ett lidande för den drabbade samt en påverkan på relationer och hur personen fungerar i tillvaron.

Behandling vid ångest

Det finns flera effektiva behandlingar vid depression, som psykoterapi, vanligen med KBT men även genom andra psykoterapeutiska tekniker, läkemedel och fysiska aktivitet. De flesta mår mycket bättre efter bara några veckor med rätt behandling. Det är därför viktigt att söka hjälp om man tror att man kan vara deprimerad.

Behandling i Stockholm, Göteborg, Malmö

Det finns många bra psykologer, psykoterapeuter och läkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter som är erfarna och hjälper dig med diagnostik och behandling av ångest och ångestsyndrom Vid misstanke om depression bör du söka dig till en psykolog, psykoterapeut eller till den vårdgivare du hänvisas till på din vårdcentral. Du kan söka själv direkt till privata vårdgivare, via ditt försäkringsbolag om du har en privat sjukförsäkring eller till den allmänna vården. Det viktigaste är att du söker och får hjälp. Det finns många bra psykologer i Göteborg, Stockholm, Malmö och övriga orter i landet. Du kan söka efter exempelvis psykologer eller efter KBT för att boka tid och träffa en vårdgivare antingen fysiskt på en mottagning eller online där du får god hjälp genom digital vård. Läs mer om depression

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar