Shop

Meny

Välj från lista

Postural träning

Postural träning och postural terapi är en fysioterapeutisk metod som härstammar från USA. Metoden grundar sig på en djup biomekanisk förståelse av hur kroppen fungerar vid optimal funktion och dess syfte är att återställa kroppens naturliga förmåga att röra sig fritt och utan smärta.

Felaktig kroppshållning och rörelsemönster anses vara den strukturella grundorsaken till mycket av vår smärtproblematik. Genom att korrigera hållning och rörelsemönster startas kroppens självläkning och symtom försvinner på både kort- och lång sikt samt att den fysiska prestationen ökar genom ett bättre nyttjande av resurser.

En välfungerande kropp skall kunna röra sig lätt och smärtfritt då kroppsvikten fördelas jämnt över kroppens alla leder och strukturer.

Hållningen (som styrs av det autonoma nervsystemet) ska vara avslappnad, naturligt upprätt och ske av sig självt, utan medveten tanke eller korrigering.

 

 

Vi är alla födda med en naturlig förmåga att kunna hålla oss upprätta mot gravitationens kraft. Barn i 2-3 års ålder är förebilden för en välfungerande kropp. I den ålder rör sig barnet lätt och fritt och har oftast en upprätt hållning, med normalkurvatur i ryggraden och god rörlighet i leder, både när de står och när de sitter. Samma förmåga kan man ofta se hos folk i natursamhällen vilka bibehåller en del posturala vanor under livets gång och därmed även rätt aktivering av sina posturala muskler.

Västvärldens livsstil gör att man redan som barn (från 4-6 år) successivt börjar förlora denna förmåga och detta anses ofta vara grundorsaken till att smärta som uppstår i kroppen.

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar